Hjem

Lyttende med sikker hånd

”I processen tænkte jeg tit, ’hvordan kommer vi videre herfra’. Men ved hvert møde med Lars oplevede jeg, at han samlede trådene og bragte os videre til den næste milestone,”

Direktør Anders F. Møller, Lollands Bank

Klar struktur på organisationen i Kibæk Presenning

Pluss har bragt os rigtig langt med organisationsudvikling og struktur. Konsulenten møder forberedt, og han følger op. Det er dejligt, at han også kontakter os imellem vores møder – rart at vide, at han viser interesse for os og tænker på os

Administrerende direktør Helle Nygaard, Kibæk Presenning

Strategi, organisation og ledelse

Pluss bistår virksomheder, organisationer og samfundsinstitutioner med at skabe og realisere deres potentialer via udvikling af gorvernance, strategi, ledelse og organisation. Og så skaber vi overblik, beslutningsgrundlag og læring gennem evalueringer og strategiske analyser.

Adm. dir. Jørgen Ulrik Jensen

Trykprøvet strategi på Rybners

I skabelsen af Strategiplan 2020 indgik skolens samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter og alle lederniveauer i flere omgange. Det trykprøvede strategien i forhold til organisationen inden den endelige drøftelse i skolens bestyrelse. Arbejdet blev dygtigt ledet af konsulenter fra Pluss.

Adm. direktør Peter Amstrup, Rybners

Fælles billede af og redskaber til forandring i jobcentret

Havde vi selv styret processen, var vi nok endt med at justere på de kendte redskaber. Sammen med Pluss har hele organisationen fået nogle klare fælles billeder på, hvad vi kan flytte, og nogle konkrete, helt nytænkende redskaber og værktøjer, som i praksis kan flytte os derhen, hvor vi vil være.

Jobcenterchef Jesper Dahlgaard, Jobcenter Aalborg

Tak for et enestående arrangement

På vores strategidag blev vores traditionelle roller og hierarkier brudt, og alle oplevede, hvad den nye strategi kommer til at betyde i dagligdagen. Metoden med at trække medarbejderne væk fra kontoret – ud af deres ”comfort-zone” og mobilisere deres kreative sider – virkede.

Direktør Merete Agergaard, ASK

TAK for samarbejdet, ordentlighed og et godt resultat!

Rekruttering af vores nye direktør i SOSU Nord er i samtlige faser gennemført yderst tilfredsstillende og med stor ejerskab for et positivt forløb og ansættelse. Rettidighed, kvalitet og en professionel erfaringsbaseret sparring er nøgleordene.

Bestyrelsesformand Lasse Breddam, SOSU Nord

Involverende udviklingsdesign virker

Medarbejdere accepterede grundpræmissen om, at vi skal skabe en mere fleksibel udnyttelse af vores ressourcer. De bidrog aktivt med input uden at forvente, at den endelige anbefaling blev, som de ønskede.

Direktør Mogens Kragh Andersen, SoSu Fyn

Bestyrelsesseminar skaber platform til handling

Med valget af Pluss som seminarfacilitator blev vi udfordret på vores egne observationer, fik perspektiveret vores drøftelser, og fik dem gjort konkrete ift. gymnasiets fremtid. Det har givet os en sammentømret bestyrelse med en fælles platform, hvor alles kompetencer kan komme i spil til vores udvikling.

Christian Alnor, rektor

Sagt på Jysk, så er vi rigtig godt tilfreds’

Deres oplæg viste, at de forstod opgaven og vores DNA. Da jeg tjekkede referencer Inden vi skrev kontrakt, blev jeg bestyrket i, at Pluss er det sikre valg, når proces og opgave skal passe sammen lige fra medarbejderinvolvering til facilitering bestyrelsens drøftelser.

Bestyrelsesformand Erik Buhl, DIN Forsyning

Professionel tilgang og erfaring giver KLAR resultat

Fra designet af evalueringsforløbet over analyseproces til resultatfremlæggelse skinnede professionalisme og erfaring med bestyrelsesudvikling igennem.

Adm. dir Line Hollesen
Modtag vores nyhedsbrev

Løsninger

Kontakt

Aarhus København

H. H. Seedorffs Stræde 3-5, 4. sal
DK - 8000 Århus C

Telefon: +45 7026 5126
E-mail: post@pluss.dk

CVR: 26317029

Nørre Voldgade 21, 4. sal
DK - 1358 København K

Telefon: +45 7026 5126
E-mail: post@pluss.dk

CVR: 26317029