Hjem

Evaluering og udvikling af governancestrukturen

Enhver organisation bør forholde sig til de mange anbefalinger til, hvordan man udøver god selskabsledelse, og på den baggrund beslutte, hvordan bestyrelsen og ledelsen skal fungere.

Ledelsesdisciplinen Corporate Governance

Selskabsledelse (Corporate Governance) er en overordnet ledelsesdisciplin. I vores rådgivning stiller vi skarpt på:

  • Hvordan det rigtige ejerskab, den gode bestyrelse og den effektive daglige ledelse – og ikke mindst samspillet mellem de tre niveauer – skaber værdi for organisationen
  • Om virksomheden har de rigtige styringsredskaber og strukturelle mekanismer til at sikre dette samspil på en måde, der skaber legitimitet og tillid hos de centrale interessenter.

Brede erfaringer fra private virksomheder og organisationer

Vi har evalueret og bistået med udvikling af governancestrukturen i så forskellige virksomheder og organisationer som Det Danske Hedeselskab, TF Holding på Færøerne, DANVA, LMO, LandboNord, Midtjysk Turisme og Akademisk Arkitektforening.

Styringsanalyser og kodekser for godt bestyrelsesarbejde

Inden for det offentlige har vi gennemført styringsanalyser og bistået med udvikling af governancestrukturen i specifikke sektorer med fokus på samspillet mellem politikformulerende enheder og udførende driftsorganisationer. Bl.a. har vi bistået med udvikling af Kodeks for godt bestyrelsesarbejde for hhv. Undervisningsministeriet og Danske Erhvervsskoler, og vi har bistået Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med design og gennemførelse af regionale møder for deres institutioners bestyrelsesformandskaber med sigte på at udvikle styringskommunikationen og -relationen mellem ministeriet og institutionerne.

Byrådsstrukturer

For kommuner har vi gennemført byrådsevalueringer og bistået med udvikling af den politiske struktur og det politiske samarbejde.  

Se videre casen neden for med 'TF Holding' og 'BestyrelsesBarometer'