Hjem

Rekruttering af ledere

Vores afsæt til at rekruttere en ny leder er vores forståelse af virksomhedens strategi, organisation og omgivelser

Indsigtsfuld rekruttering

Pluss rekrutterer ledere til virksomheder og organisationer inden for vores forretningsområder og til de virksomheder, vi arbejder sammen med om f.eks. udvikling af deres organisation. Vores afsæt for at skabe det rigtige match og et værdifuldt samarbejde om rekruttering er netop vores sektor- og brancheindsigt og dermed de særlige beslutningsvilkår, der er i de virksomheder og organisationer, vi rekrutterer til.

Vores styrker er derfor rekruttering af ledere til:

 • Uddannelsesinstitutioner
 • Forsyningsvirksomheder
 • Arbejdsmarkedsområdet
 • Og så de mange større og mindre virksomheder, vi allerede samarbejder med

I den konkrete rekrutteringssituation indleder vi med at få en grundig forståelse af virksomhedens strategi og organisation og dermed den kontekst, hvori vi skal rekruttere en kandidat. Vi vurderer organiseringen omkring stillingen som afsæt for en dialog om jobprofil og ønsket kompetence- og personprofil hos den kommende leder.

I rekrutteringsprocessen drøfter og rådgiver vi om etablering af ansættelsesudvalg, fastlæggelse af jobprofil, stillingsopslag, strategi for søgeprocessen (medievalg, aktivering af netværk mm.). Vort udgangspunkt er at tage ansvaret for rekrutteringsprocessen og derfra koordinere tæt med organisationens beslutningstagere, hvor vi:

 • Udarbejder jobprofil
 • Udarbejder annoncetekst
 • Grafisk annonceopsætning
 • Håndterer annoncering i fysiske, digitale og sociale medier
 • Modtager ansøgninger
 • Screener og foretager en skriftlig begrundet indstilling af kandidater til første samtale
 • Indkalder til samtaler og koordinerer med ansættelsesudvalg
 • Persontester kandidater til anden samtalerunde
 • Tager referencer med særlig vægt på opmærksomhedspunkter fra første samtale og personlighedstest ift. at kunne varetage lederopgaven
 • Stiller efter behov virkelighedsnære testopgaver til kandidater som grundlag for at kunne tilføre nye vikler i anden samtale
 • Giver ansættelsesudvalget individuelt motiverede anbefalinger af kandidaterne til anden samtale
 • Giver afslag til de ansøgere, som ikke kommer i betragtning og står til rådighed for en uddybende begrundelse til dem, som måtte ønske det

Vores afgørende succesparameter er at afdække og systematisk synliggøre styrker og svagheder ved kandidaterne, således at direktør/bestyrelsesformand/ansættelsesudvalg får indsigten til at vælge den mest kvalificerede og dedikerede kandidat til lederjobbet.

Vi håndterer logistikken på betryggende vis, så der er fortrolighed om den enkelte ansøger og dennes ansøgning. Med vores åbenhed og ærlighed tilstræber vi, at alle – også de ansøgere, som ikke får tilbudt stillingen – vil opleve processen som fair og ordentlig.