Hjem

Virksomheder i vækst

Den sikre forløsning af vækstpotentialerne forudsætter en skalerbar forretningsmodel i en virksomhedskultur, som både vil og kan skabe vækst

Vækstpotentialer skal forløses

Det er i udviklingen fra iværksætter til den professionelle virksomhed, at ”fårene skilles fra bukkene”. Her forbliver mange virksomheder med et uforløst potentiale, og nogle falder helt fra.

Parat til vækst

I Pluss bistår vi virksomheder med at blive vækstparate og vækstrealiserende. Det kræver, at vi sammen med vore kunder identificerer vækstens DNA – hvad er det, der kan få virksomheden til at vækste. Det kræver en forståelse af både det hårde – forretningsmodellen – og det bløde – virksomhedens mindset for vækst.

Forretningsmodeller til skalerbar vækst

Udviklingen af en stærk forretningsmodel for vækst i virksomheden begynder med at få den dybe indsigt i virksomhedens kunder og markeder, og hvordan denne indsigt kan omsættes til at skabe kontakt til kunder og markeder med et stærkt værditilbud.

Parallelt hermed skal virksomhedens kompetencer, processer og ressourcer – herunder samspillet med leverandører og andre partnere – stå helt tydelige.

Det summer sig sammen til en forståelse af virksomhedens økonomimodel – hvor penge kommer fra, hvor omkostninger går hen, og hvordan den samlede pengestrøm fungerer. Såvel kunde- og markedsindsigten som økonomimodellen skal kontinuerligt udvikles og forbedres for at skabe vækst, for kun med en aktuelt sammenhængende forretningsmodel har virksomheden redskabet til at skalere virksomhedens vækst.

Procesbistand til den eksekverbare forretningsstrategi

På små og mellemstore virksomheders præmisser har vi indsigten og erfaringerne i at bistå dem med strategi- og forretningsudvikling, så virksomheden:

  • Hurtig kommer i fart med den strategiske dagsorden
  • Får indsigt og overblik til at træffer beslutninger
  • Eksekverer strategien i en balanceret form

Vores rådgivnings- og procesbistand sker på en måde og i et tempo, som passer til den enkelte virksomheds dynamik og ambitioner.

Vækstkultur

Virksomhedens mindset for vækst handler i høj grad om ledernes, medarbejdernes og den samlede kulturs ambitioner – om den ser sig selv som skabende eller begrænsende. Er kulturen indadvendt, traditionsbunden med ”lavt til loftet” eller ”selvfed”, forbliver vækstpotentialet med sikkerhed uforløst. Er kulturen modsat talende, flygtig og flagrende med masser af idéer, men (for) lidt handlende, forbliver vækstpotentialet ikke alene uforløst, der er tilmed stor risiko for, at virksomheden kører ud over kanten.

Procesbistand til mindset for vækst

Sammen med ledelsen – og gerne større dele af organisationen – har vi indsigten i og erfaringerne til at skabe og facilitere de processer, der:

  • Klargør ledelsens særlige drivkraft for at skabe vækst og udvikling
  • Omsætter vækst- og udviklingsdrivkraften til handling og resultater
  • Skaber kunne og ville vækst-kultur i hele organisationen.

’Værdi for alle’ – strategi 2017-20 i Lollands Bank

Med bestyrelsen for bordenden har direktion, ledere og medarbejdere skabt den værdibaserede vækststrategi med tilhørende handlingsplaner for fusionsbanken Lollands Bank

Se mere

Lederudvikling giver dokumenteret vækst på top- og bundlinje

De 700 ledere (ejerledere), der i 2013-14 gennemførte kompetenceudviklingsforløbet ’Vækst Via Ledelse’, har skabt markante vækstløft på samtlige vækstparametre så som omsætning, produktporteføl

Se mere

Kibæk Presenning A/S rykker med en ny vækstplatform!

Kibæk Presenning A/S med 55 ansatte har en omsætning på 45. mio. kr., hvoraf en tredjedel eksporteres.

Se mere

Kundeinvolveret strategiudvikling i Mølbro

Mølbro A/S i Broby ved Sorø har 45 medarbejdere og en årlig omsætning på 60 mio. kr., heraf 85 % eksport. Virksomheden udvikler, producerer og markedsfører sliddele til landbrugsmaskiner.

Se mere

Ny organisering til vækstambitioner hos Innovative Business Software

Innovative Business Software med i dag 20 medarbejdere udvikler software til alarmcentraler. Virksomhedens ekspertise bygger på mere end 30 års erfaring inden for alarmbehandlingssoftware.

Se mere

3Tech er ejerafklaret til fortsat værdiledelse og vækst

De fire iværksættere, som stiftede automationsvirksomheden 3Tech i 2000, er nu ejere og ledere af en succesvirksomhed med 40 ansatte, der bl.a. fem år i træk er kåret som Gazelle-virksomhed.

Se mere

Pluss i spidsen for landsdækkende ejerskifteindsats

Pluss har gennem 1½ års indsats i "EjerskifteDanmark" fået danske virksomhedsejere til at arbejde med exit som integreret del af deres strategiske forretningsudvikling, og til at motivere købere ti

Se mere