Loading...

Vi arbejder med virksomhedsorienteringen som den røde tråd

Gennem analyser og evalueringer, organisationsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling kvalificerer vi den beskæftigelsesfaglighed, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet. Vores rådgivning bygger på en dybdegående viden om arbejdsgiverens behov for arbejdskraft og praksisindsigt i beskæftigelsesindsatsen.

Vi er målgruppesensitive. Indsatsens opbygning afhænger af, om personen foran dig er ufaglært, nytilkommen flygtning, sygemeldt eller akademiker. Men samtidig forsøger vi at adressere en fælles beskæftigelsesfaglighed og et fælles sprog, da den virksomhedsrettede tilgang virker uanset målgruppe.

Vi kombinerer vores tværgående viden fra analyser af arbejdsmarkedssituationen og evalueringer af jobindsatsen på tværs af landet med vores viden fra organisations- og medarbejderudviklingsprojekter tæt på driften i jobcentrene og a-kasserne.

Viden og cases om beskæftigelse

2021-11-15T13:32:25+01:00

Covid-19 konsekvenser for SMV’er

I maj, juni og august har vi spurgt SMV’erne, hvordan de oplever og forholder sig til Coronakrisen, herunder med fokus på medarbejderansættelser og eventuelle afskedigelser – særligt af akademikere.

Load More Posts

Vil du vide mere

Ane C. G. Iversen

Partner

+45 56 65 44 45