Christine Nabe-Nielsen

Juniorkonsulent

Tlf.: 20473373
Mail: cnn@pluss.dk

Christine er praktikant i Pluss i efteråret 2021, og har en særlig interesse for det civile samfund og de problemstillinger der præger individer og samfund.

Baggrund

Christine har en bachelor i Sociologi fra Aalborg Universitet og er nu i gang med sit andet år af den overbyggende kandidat, hvor hun dygtiggør sig indenfor sin emnespecialisering i fællesskaber og sociale forskelle. Med denne specialisering har Christine opbygget en forståelse for det civile samfunds organiseringer, frivillighed i sociale bevægelser, samt opnået indsigt i de sociale, politiske og kulturelle felter, som præger samfundet.

Sociologiuddannelsen har derudover tilegnet hende færdigheder indenfor problemorienteret projektarbejde. Eksempelvis har hun skrevet bachelorprojekt i samarbejde med de Frivilliges Hus i Aalborg, og undersøgt fællesskabers betydning for psykisk sårbare unge. Desuden har Christine opnået en bred teoretisk og videnskabsteoretisk forståelse, samt fået kendskab til en vifte af kvantitative og kvalitative metoder. Christine har en særlig styrke indenfor det kvalitative område i form af biografisk narrativ metode, etnografi og interviews.

Bonus

Christine har en stor passion for planter, og bruger en stor del af sin fritid på at pleje og passe alle sine plantebørn.

Medarbejdere

Ane Iversen
Ane IversenPartner
+ 45 6126 5254
Bente Strøier
Bente StrøierChefkonsulent
+45 2070 6718
Christine Nabe-Nielsen
Christine Nabe-NielsenJuniorkonsulent
+45 20473373
Dorthe Jacobsen
Dorthe JacobsenChefkok
+ 45 7026 5126
Frederik Milling Petersen
Frederik Milling PetersenChefkonsulent
+ 45 2888 0492
Jesper Royberg
Jesper RoybergKonsulent
+45 6072 7250
Jørgen Ulrik Jensen
Jørgen Ulrik JensenPartner
+ 45 4059 2355
Karsten Vind
Karsten VindPartner
+45 4042 2006
Katrine Hansen
Katrine HansenJuniorkonsulent
+45 2618 7613
Kirstine Christensen
Kirstine ChristensenKonsulent
+ 45 6160 3530
Kristine Als Velling
Kristine Als VellingChefkonsulent
+ 45 2242 8297
Maja Bisgaard
Maja BisgaardKonsulent
+ 45 5125 9071
Maria Cathrine Christiansen
Maria Cathrine ChristiansenChefkonsulent
+45 2894 9065
Marie Skougaard
Marie SkougaardJuniorkonsulent
+45 51215753
Martin Welzel
Martin WelzelChefkonsulent
+ 45 2374 0011
Mette Christensen
Mette ChristensenChefkonsulent
+45 2074 6236
Mie Niklassen
Mie NiklassenKoordinator
+ 45 2064 0586
Mikkel Frost
Mikkel FrostJuniorkonsulent
+ 45 2986 9888
Nana Kronberg Jensen
Nana Kronberg JensenJuniorkonsulent
+ 45 22240245
Niels Lykke Jensen
Niels Lykke JensenOrlov - Chefkonsulent
+45 2249 6274
Nicolai Kofoed Løwenstein
Nicolai Kofoed LøwensteinJuniorkonsulent
+45 4034 0703
Nikolai Weissert
Nikolai WeissertPartner
+ 45 2286 3389
Nikolaj Higham Schlüter
Nikolaj Higham SchlüterKonsulent
+45 4110 0498
Ole Bisleth
Ole BislethChefkonsulent
+ 45 5152 7192
Stefan Brendstrup
Stefan BrendstrupPartner
+45 2283 2024
Stine Møller Jespersen
Stine Møller JespersenKonsulent
+ 45 2871 8920
Tonny Johansen
Tonny JohansenManaging partner
+ 45 2911 7004