Hjem

Bæredygtighed/CSR

Som offentlige virksomheder er der store forventninger forsyningsselskabers ansvarlige ageren og bæredygtighedsstrategier. Men hvor meget må det koste på taksterne?

CSR og bæredygtighed er licence to operate

Forsyningsvirksomheders bæredygtighed på det sociale, miljømæssige og økonomiske område er hverken staffage eller et billigt markedsføringstrick; det er et strategisk redskab til at give ledelsen handlerum og måske i virkeligheden ” licence to operate”. Det er helt centralt, at indsatserne i forhold til bæredygtighed afspejler ejernes og centrale interessenters forventninger. Samtidig kræver det stort fokus og omtanke at understøtte en effektiv implementering og samtidig sikre fokus på kerneopgaven. 

I vores rådgivning om bæredygtighed/CSR tager vi udgangspunkt i virksomhedens interne og eksterne interessenter og kobler dem med de globale trends.

På dette grundlag tilbyder vi:

  • Proces- og faglig bistand til udvikling af en bæredygtigheds-/CSR-strategi
  • Proces- og faglig bistand til hele eller dele af den efterfølgende implementering af bæredygtigheds-/CSR-strategi.