Hjem

Bestyrelsesudvikling

Der er brug for topklasse på alle styringsniveauer – fra ejer over bestyrelse til daglige ledelse. De kommende år bliver kravene til bestyrelsernes kompetenceniveauer og kompetencesammensætning øget.

Mere værdi fra bestyrelserne

Bestyrelser – og nye bestyrelsesmedlemmer – kan vi guide og uddanne i at etablere effektive samarbejdsformer og skabe en effektiv struktur for bestyrelsesarbejdet. Det gør vi gennem bestyrelseskurser og -seminarer målrettet den enkelte bestyrelse og gennem målrettet udvikling af redskaber til effektive bestyrelsesindsatser og til effektiv organisering og afvikling af bestyrelsesarbejdet.

Målrettet det enkelte forsyningsselskabs bestyrelse har Pluss udviklet følgende tre tilbud, som dialogen med det enkelte selskab kan tage afsæt i:

  • Bestyrelses-update, hvor en konsulent på et bestyrelsesmøde giver et oplæg og tager dialogen om generelle udviklingstendenser inden for bestyrelsesarbejdet med særlig vægt på offentlige bestyrelser og deres arbejde i krydsfeltet mellem ”ejeren” og den daglige ledelse.
  • Bestyrelsesseminar, hvor en update om godt bestyrelsesarbejde afvikles i kombination med, at konsulenten faciliterer bestyrelsens drøftelse og behandling af en aktuel, strategisk problemstilling. Det kan f.eks. være i forbindelse med et direktørskifte, hvor der er brug for at drøfte den fremtidige profil; større udskiftninger i bestyrelsen, hvor man har behov for at tegne en kompetenceprofil som grundlag for selvudpegning eller dialog med de udpegende organisationer; bestyrelsens indledende drøftelse af selskabets strategiske udfordringer og sin egen rolle forud for eventuel igangsættelse af en strategiproces; eller drøftelse af selskabets fremtidige placering i forsyningslandskabet, etc.
  • Bestyrelsesevaluering og bestyrelsesseminar, hvor update om godt bestyrelsesarbejde kobles direkte til en evaluering af det praktiske bestyrelsesarbejde i det pågældende selskab. Pluss har udviklet et elektronisk evalueringsværktøj målrettet forsyningssektoren.

Bestyrelsesseminar og Bestyrelsesevaluering og bestyrelsesseminar udbyder vi til vandselskaber i samarbejde med DANVA.

I samarbejde med Danske Havne tilbyder vi desuden målrettede bestyrelseskurser for havnebestyrelserne.