Hjem
”Virksomheden kørte, og vi havde en travl hverdag, derfor havde vi behov for at komme op i helikopterperspektiv for at få et tydeligt billede af de muligheder, vi alle var sikre på, at virksomheden rummede,” siger administrerende direktør Stig K. Nielsen og fortsætter: ”Bare at fortsætte i samme spor var ikke længere tilfredsstillende. Men der var ikke nogen løsningspakke, man bare kunne plukke og implementere; i stedet var der behov for at stoppe op og kigge på såvel egne som virksomhedens behov. På anbefaling i netværket kontaktede jeg derfor Pluss, for der skal være det rette miks af kemi, tillid og kompetence for at få succes i en så følsom proces.”

3Tech er ejerafklaret til fortsat værdiledelse og vækst

De fire iværksættere, som stiftede automationsvirksomheden 3Tech i 2000, er nu ejere og ledere af en succesvirksomhed med 40 ansatte, der bl.a. fem år i træk er kåret som Gazelle-virksomhed. Iværksætterånd er ikke længere et tilstrækkeligt ledelsesredskab, og ejerrollen skulle genbesøges

Med virksomhedens stærke vækst har ejerne, som alle arbejder i virksomheden, haft stor fokus på kunder og leverancer, mens den ledelsesmæssige rolle blev nedprioriteret, ligesom ejerrollen ikke blev tilstrækkeligt overvejet i takt med, at væksten ændrede virksomhedens behov.

I dag en revitaliseret virksomhed med fokus og klare roller

Gennem et halvt års udviklingsforløb startende med ejerne, er virksomheden i dag revitaliseret. Ejernes rolle både individuelt og kollektivt er afklaret, hvilket også har givet ro i organisationen. Medarbejderne oplever klare referenceforhold og en tydelig retning for virksomheden samt vished om ejernes ønsker og beslutninger med hensyn til virksomheden.

Afklaringsforløbet har både undervejs og efterfølgende givet ejerne og medarbejderne større motivation, arbejdsglæde og velvære, hvilket er helt afgørende for at sikre virksomhedens fortsatte vækst – en vækst, ejerne nu forfølger med stor ivrighed og tilfredshed.

De vigtigste aktiviteter i den klare proces til ejerafklaring og fortsat vækst
 

  • Ejerafklaring: Et individuelt coachingforløb med de fire ejere for at definere en ejerstrategi
  • Personlig afklaring: Et individuelt coachingforløb med de fire ejere for at afklare forbindelse mellem deres ejerandel og deres daglige rolle i virksomheden samt deres ønsker til fremtidig rolle i virksomheden
  • Workshop om at udvikle det nuværende gode samarbejde mellem ejerne: Fokus er på bedre at udnytte de forskelligheder, ejerne har, baseret på en JTI personlighedsanalyse
  • Bestyrelsesworkshop: Introduktion til god governance (god virksomhedsledelse) med fokus på definition af roller og ansvar på selskabsfunktionerne – ejere, bestyrelse, ledelse. Endvidere fokus på det værdiskabende bestyrelsesarbejde for at vitalisere bestyrelsesarbejdet samt generel introduktion til en bestyrelses opgaver og ansvar
  • Strategiforløb med interessentanalyse: Baseret på interviews med kunder, leverandører og samarbejdspartnere, samt en workshop med alle medarbejdere i virksomheden, gennemførte vi en analyse og workshop med ledende medarbejdere med henblik på udvikling af strategiske mål samt handlingsplaner for at implementere strategien