Hjem

Bæredygtighedsstrategi for Port Esbjerg

Effektiv og bæredygtig godstransport, grøn omstilling, samfundsøkonomisk bidrag, sikkert arbejdsmiljø og mindre klima- og miljøpåvirkning. Der er nok at tage fat på i arbejdet med bæredygtighed – især når man som Esbjerg Havn kan kalde sig for Danmarks arealmæssigt største havn.

Esbjerg Havn er allerede godt i gang med arbejdet med bæredygtighed, men ønsker at fokusere og målrette bæredygtighedsindsatsen endnu mere med en bæredygtighedsstrategi, der skaber en fælles retning. 

Tre udvalgte fokusområder skal skabe retning

Havnens vision for bæredygtighed er ambitiøs og lyder: ”Vi vil gå forrest for at inspirere og sikre en markant bæredygtig omstilling af den maritime sektor.” For at sikre en fælles retning udspringer bæredygtighedsstrategien af havnens vision og fokuserer særligt på tre områder:

Bæredygtig drift og administration

Rammen om bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig infrastruktur

”Det har været vigtigt for os at have nogle fokusområder, hvor vi kan gøre en reel indsats her og nu. Samtidig har det været vigtigt for os at sætte nogle fokusområder op, som kræver et stærkt samarbejde med vores kunder. Kundernes aktiviteter på havnen fylder faktisk langt mere i havnens dagligdag end vores egne aktiviteter,” fortæller Jesper Bank, CCO ved Port Esbjerg, om de valgte fokusområder.

Afsæt i FN’s 17 verdensmål

Som både national og international infrastrukturudbyder er FN’s 17 verdensmål en strategisk prioritet for Esbjerg Havns nye bæredygtighedsstrategi. Esbjerg Havn har udvalgt syv af FN’s 17 verdensmål som strategiske fokusområder, da de er særligt relevante for havnens drift og vision. De syv mål er: 

Pluss har bistået Esbjerg Havn i udviklingen af bæredygtighedsstrategien. Strategien er udviklet på baggrund af indsamling af viden fra interviews og workshops med ledelse og medarbejdere. De eksisterende bæredygtighedsindsatser er blevet kortlagt, og de fremtidige ambitioner er drøftet og formuleret i ledelse og bestyrelse. Strategien tager udgangspunkt i bæredygtighedsindsatsen på alle niveauer, hvilket skal sikre, at strategien ikke bare bliver en god intention – men en del af havnens daglige drift i praksis.

”Det er første gang, vi skal lave en bæredygtighedsstrategi, så vi stod uden erfaring på området. Derfor var det vigtigt for os at finde nogle samarbejdspartnere, som tidligere havde arbejdet med bæredygtighed,” fortæller Jesper Bank, CCO ved Port Esbjerg, om samarbejdet med Pluss.

Du kan læse hele Esbjerg Havns bæredygtighedsstrategi her.