Hjem
”Det vil gøre virksomheden endnu mere effektiv, ikke at vi mangler effektivitet, men det vil bare blive endnu bedre,” siger Hakan Yilmaz, indehaver og stifter af gazellevirksomheden Silverline JG Nordic og fortsætter: ”Kurset kom på det helt rigtige tidspunkt, og det har været med til at gøre mig klogere”.

’Bedre Bestyrelse på 3 Dage’ er også for Gazellevirksomheder

Topkarakteren 4,8 (5,0 er maksimum) for såvel indhold som afvikling, det var vurderingen fra de 21 deltagere på kurset ’Bedre Bestyrelse på 3 dage’ i Herning i efteråret 2015. Se evalueringen her. Blandt de uopfordrede kommentarer på de anonyme evalueringsskemaer er: ”Flot og gennemarbejdet …har fået yderligere information trods bestyrelsesarbejde de sidste ti år”. Med Pluss som kursusleder, blev kurset afholdt sammen med Dahl Advokatfirma, Partner Revision, Jyske Bank og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

Dynamisk samspil mellem oplæg, casearbejde og erfaringsudveksling

De faglige oplæg om bestyrelsens roller, ansvar og udvikling af bestyrelsen veksler med case-arbejde. Oplægsholderne er erfarne specialister på de juridiske, økonomiske og governance mæssige områder i kombination med lokale ejerledere og bestyrelsesformænd, som deler deres praktiske erfaringer med deltagerne.

Mellem oplæggene – og mellem kursusdagene – arbejder ejerlederne med deres egne problemstillinger, præcist som de er, i deres virksomhed. Ejerledernes arbejde munder ud i en konkret individuel plan til, hvordan hver enkelt ejerleder kan etablere og bruge en professionel bestyrelse i deres virksomhed.

Da kurset afholdes lokalt, er det områdets ejerledere, som er samlet. Det giver en god dynamik, og resulterer ofte i, at ejerlederne efterfølgende holder hinanden op på at få etableret en professionel bestyrelse.

’Bedre Bestyrelse på 3 dage’ udbydes løbende landet over med lokale samarbejdspartnere

Pluss har gennemført 17 kursusforløb med deltagelse af mere end 400 ejerledere og bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore virksomheder. Pluss udbyder løbende kurset i samarbejde med lokale banker (afdelinger), revisorer, advokater og/eller erhvervsråd. Kursusforløbet er over tre dage – typisk med en uges mellemrum – med fokus på praktisk bestyrelsesudvikling. Undervisningen varetages af Pluss med bidrag fra de lokale samarbejdspartnere.

Kurset giver:

  • Opdateret viden om bestyrelsens rolle og potentiale
  • Konkrete arbejdsmetoder, der sikrer optimalt udbytte
  • Værktøjer til at involvere bestyrelsen i strategiudvikling
  • Kompetencekortlægning og rekruttering af bestyrelsen
  • Individuel handlingsplan for arbejdet med din fremtidige bestyrelse
  • Inspiration og erfaring fra andre virksomhedsledere