Hjem
Erhvervsstyrelsen har i 2014 lanceret hjemmesiden ”Business in Denmark”. I denne første version samler den de fleste vejledninger og guider til de regler og registreringer, som udenlandske virksomheder, der kommer til Danmark for at arbejde, skal kende og foretage

”Business in Denmark” - én serviceskranke for udenlandske virksomheder

Pluss har sammen med Via Design gennemført den analyse- og konceptudviklingsproces, der ligger til grund for første version af serviceskranken ”Business in Denmark”. Konceptet peger videre frem, og målet er at skabe én indgang for de udenlandske virksomheder til informationssøgning og vejledning om de regler, de skal følge, og de registreringer, de skal foretage, når de vil arbejde i Danmark.

Behovet for én let indgang er påtrængende, for de udenlandske virksomheder mødes med en regeljungle, når de kommer til Danmark. De forstår ikke altid reglerne, og de skal registreres ved mange ”skranker”. Det giver rige muligheder for at lave fejl eller overse noget. Derfor har Erhvervsstyrelsen, som del af regeringens indsats rettet mod social dumping, sat gang i udviklingen af en serviceskranke.

Samudvikling med Erhvervsstyrelsen

Pluss og Via Design har gennemført dataindsamling, analyse- og konceptudvikling i en samudviklingsproces med Erhvervsstyrelsens egne medarbejdere. I dataindsamlingsfasen er udenlandske virksomhedsejere interviewet, hvor de er – fra Ballerup Storcenter til færgen mellem Gedser og Rostock. Ligeledes er repræsentanter fra ambassader, handelskamre, myndigheder, faglige organisationer m.fl. interviewet, og flere af dem har efterfølgende deltaget i workshops ifm. konceptudvikling.

Pluss og Via Design har sammen med Erhvervsstyrelsens ansvarlige medarbejdere analyseret data, udviklet ”personas” og et både visualiseret og beskrevet koncept for serviceskranken. Med anvendelse af enkel ikonografi og klart sprog udgør konceptet et strategisk beslutningsoplæg til fremadrettet udvikling af serviceskranken.

Se Serviceskranken version ét på "Business in Denmark" her