Hjem
For Københavns Kommune har Pluss afdækket og udvalgt data-kilder til planlægning af den virksomhedsopsøgende indsats. I otte private brancheområder i Storkøbenhavn blev der udsøgt, gennembearbejdet og præsenteret helt nye operationelle data om virksomhederne og leveret første generations værktøjer til at identificere de branche-specifikke jobpotentialer, styre beskæftigelsesindsatserne, sikre matchoverblikket og måle resultaterne af den nye virksomhedsrettede indsats

Det gode match mellem ledige og jobåbninger i København

Københavns Kommune ønsker at være bedst blandt sammenlignelige kommuner på bl.a. graden af samarbejde med byens virksomheder. ’Erhvervshuset’ med 120 medarbejdere blev ved indgangen til 2015 oprettet som led heri og skal bl.a. integrere beskæftigelsesindsatsen fra 1.800 medarbejdere i BIF (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen) med kommunens øvrige erhvervsservice. Integrationen af beskæftigelsesindsatsen kræver redskaber til at koble virksomhedssiden med borgersiden på såvel det overordnede styringsniveau for beskæftigelsesindsatsen som på redskaber, der kobler konkrete ledige med konkrete jobåbninger i det gode match.

Dynamiske og konkrete redskaber til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen

Som afsæt for opstart af Erhvervshuset har Pluss i et involverende udviklingsforløb med BIF, Københavns jobcentre og Erhvervshuset:

  • Beskrevet optimalt flow mellem Erhvervshuset og job- og beskæftigelsescentre til besættelse af jobordrer (ordinære og støttede)
  • Udarbejdet en digitalmetode til udsøgning af kompetenceparametre i CV'er - crawling
  • Afdækket og udvalgt de datakilder, der kan bruges til planlægning af den virksomhedsopsøgende indsats
  • Udarbejdet første generations operationelle værktøjer (Ledelsesark og Branchefakta) til at identificere de branchespecifikke jobpotentialer, styre beskæftigelsesindsatserne og måle resultaterne heraf
  • Udsøgt, gennembearbejdet og præsenteret helt nye operationelle data om virksomhederne i 8 private brancheområder i Storkøbenhavn
  • Analyseret og i oversigtsform præsenteret de mest efterspurgte medarbejderkompetencer i tre brancher i Storkøbenhavn
  • Udarbejdet en IT-sytemarkitektur, der integrerer data fra udbuds- og efterspørgselssiden og i et dynamisk forløb opsamler konkrete erfaringer i virksomhedskontakten, så datagrundlaget kontinuerligt opdateres til brug for fremtidige kampagneindsatser og konkrete virksomhedsbesøg.

Brug af crawling er et at de nyskabende elementer i Erhvervshusets nye integrerede redskabspakke fra Pluss. Når en branche er identificeret, gennemsøges branchens jobopslag for de hyppigst forekomne stillingsbetegnelser, kvalifikationskrav og uddannelsesforudsætninger. Crawling-resultatet matches med de registrerede lediges CV’er. Dermed kender Erhvervshuset grundlaget for jobmatch, inden der f.eks. igangsættes en besøgskampagne. Og ved kampagner kan Erhvervshuset udtrække en besøgsliste over de f.eks. hurtigst voksende virksomheder i branchen og f.eks. fastlægge, at listen skal bestå af f.eks. 30% nye virksomheder. Med adgang til de lediges kompetencer kan virksomhedskonsulenterne på virksomhedsbesøg på stedet lave et udtræk af relevante kandidater til en jobåbning – god service og stor chance for et godt match. Al feedback fra virksomhedsbesøg går tilbage i systemet, inkl. tidsforbrug, succeser, konkret viden om kompetenceefterspørgsel etc. og kan bruges i fremtidige indsatser, herunder hvor mange ressourcer der skal afsættes for at få succes hos nye virksomheder. Crawling-resultater og konkret erfaringsopsamling går også tilbage til beskæftigelseskonsulenterne, der hjælper de ledige med CV’er, så den enkelte ledige kan optimere sit CV til de efterspurgte kompetencer. På den måde er systemet dynamisk ud i alle led.

Hovedprocesaktiviteter

I procesforløbet over to måneder er der bl.a. gennemført:

  • 6 workshops med medarbejdere fra BIF – heraf to med særligt fokus på CRM
  • 3 møder med projektstyregruppen samt møder med direktionen og Virksomhedsstyregruppen
  • En række bilaterale møder på flere ledelsesniveauer i forhold til flow, arbejdsgange og data.