Hjem
”Den involverende proces med at skabe vores ejerpolitik har givet byrådet indsigten til at sætte præcise mål for Skanderborg Forsynings bidrag til vores by- og virksomhedsudvikling og give selskabets bestyrelse klare og brede rammer til den videre udvikling af selskabet,” siger Helle Hegelund, fagchef i Teknik og Miljø, som var tovholder i processen.

Ejerpolitik frisætter udviklingsenergi i Skanderborg Forsyning

Forsyningsselskabets vilje og evne til effektivisering og udvikling bliver understøttet af en klar ejerpolitik

Forsyningsområdet rummer store potentialer for at kunne realisere politiske visioner, hvis byrådet aktivt forholder sig til, hvad de vil med deres forsyningsselskaber. Det var afsættet for, at Skanderborg Kommune i foråret 2017 satte gang i en udviklingsproces på vej mod at skabe en visionær ejerpolitik for Skanderborg Forsyning.

Workshop er rammen for politisk involvering i at skabe en aktiv ejerpolitik

Den nemme løsning er et forvaltningsnotat, som kan forelægges byrådet til vedtagelse. Den rigtige løsning er at skabe politikken efter en kvalificeret dialog mellem politikerne. Skanderborgmodellen med en halvdagsworkshop virker. Her satte seks nøglepolitikere:

 • Borgmesteren og næstformand i Økonomiudvalget,
 • Formand og næstformand i Teknik- og miljøudvalget,
 • 4 bestyrelsesmedlemmer i Skanderborg Forsyning (heraf 2 byrådsmedlemmer)

hinanden stævne for at drøfte visioner og træffe beslutninger. Workshoppen var faciliteret af kommunens administration med støtte fra Pluss.

Forud for workshoppen havde deltagerne fået overblikket over de overordnede visioner og de lovgivningsmæssige rammer med bl.a.:

 • FNs verdensmål
 • Vandsektorloven
 • Forsyningsstrategien
 • Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber
 • Erfaringer fra andre vandselskaber og byråd.

Det rummer hele spektret, fra de globale visioner til de snævre lovregler. Ved første øjekast lidt flyvsk med FNs verdensmål, men de visualiserer de store globale udviklingsmuligheder, som Skanderborg Forsyning kan understøtte ved f.eks. at være en aktiv samarbejdspartner med et levende udstillingsvindue for de vandteknologiske selskaber i lokalområdet, i modsætning til f.eks. rendyrket fokus på lavest mulige takster. Det handlede dialogen om på workshoppen og i byrådsdebatten, inden politikken blev vedtaget af byrådet i Skanderborg den 1. november 2017.

Ekstern bistand sikrer kvalitet og giver legitimitet bag ejerpolitikken

"I Skanderborg valgte vi at samarbejde med Pluss, fordi vi havde behov for en erfaren proceskonsulent med indsigt i forsyningsområdet til at:

 • indsamle relevante erfaringer og viden fra andre selskaber og kommuner
 • bevare overblikket ift. at vi bliver aligned med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber og holder os inden for de gældende rammer
 • være ekstern (med)skribent på politikken, så den holder proportionerne og ser os ude fra

… så vi får en ejerpolitik, der sikkert og troværdigt giver selskabet frihed til at udvikle de løsninger, som bidrager til de politiske målsætninger," siger Helle Hegelund. Se ejerpolitiken HER