Hjem
Det gode spørgsmål består…. Svaret ændrer sig over tid!

Håndtering af byudviklingsprojekter i fire kommuner og Realdania By

Udvikling af processer for parallelkonkurrencer og parallelopdrag samt at afvikle dem for Køge Kyst, Fredericia C, Ringkøbing K og NærHeden. Byudviklingen i de fire kommuner er sket i udviklingsselskaber mellem hver af kommunerne og Realdania – og i hvert projekt har Pluss ligeledes ydet sekretariatsbistand.

I alle fire projekter var/er det opgaven at gøre danske og internationale tværfaglige hold bestående af arkitekter, ingeniører, økonomer, antropologer, sociologer, kommunikationsfolk, trafik-, forurenings-, klima- og bæredygtighedseksperter mv. interesserede i at byde ind med kreative løsninger. Dernæst at skabe nogle klare udvælgelseskriterier, og derefter håndtere processerne med at udvælge den byudviklingsmodel, som skal realiseres.

Forud og parallelt hermed har der været foretaget interessentanalyser og en løbende involvering af og dialog med interessenter, der har interesse i de store byomdannelser – både naboer, centrale aktører og særlige specialister fra lokalt, nationalt og internationalt hold.

Nøgleaktiviteterne har været at:

  • tilrettelægge processer
  • udarbejde programmer
  • håndtere dialogen med arbejdsgrupper, deltagende hold, kommunerne, sekretariaterne og bestyrelserne
  • facilitere borgermøder, interessentmøder, seminarer mv.
  • bedømme og evaluere besvarelser

Referencer:

  • Køge – Projektdirektør Jes Møller
  • Fredericia – Direktør for Teknik og Miljø, Erik Jespersen, Aarhus Kommune
  • Ringkøbing – Projektdirektør Søren Adsersen
  • NærHeden – Projektdirektør Ole Møller
  • Realdania By – Direktør Mette Lis Andersen