Hjem
”Det er første gang i mine ti år med byudvikling, at jeg har prøvet denne model, og jeg er sikker på, at de timer, vi her har brugt, bliver sparet flere gange i det efterfølgende forløb”, områdechef Brian Hansen, Center for Trafik i Københavns Kommune

Håndteret borgerdialog skaber politisk beslutningsgrundlag for at udvikle Amagerbrogade

Center for Trafik i Københavns Kommune håndterer bl.a. kommunens byudviklingsprojekter. Til Borgerrepræsentationens beslutning om at udvikle Amagerbrogade har Pluss Leadership i 2013 i tæt samarbejde med Center for Trafik skabt et solidt politisk beslutningsgrundlag.

Intensiv dialogproces på mange platforme sætter dagsordenen og fanger målgrupperne

Det nyskabende er den intensive lokale borgerinddragelsesproces med kreativ brug af dialogbutik, visionsmøder, projekthjemmeside og sociale medier, som fanger nøgleinteressenterne på deres daglige medieplatforme.

Ved for det første at integrere platformene – bl.a. blev borgernes konkurrencefotos vist i dialogbutikken, så målgrupperne fra de fysiske platforme ”møder” dem fra de virtuelle platforme. Og for det andet ved at koncentrere borgerinddragelsen i en tre ugers periode, lykkedes det at få sat udviklingen af Amagerbrogade på den lokale dagsorden og dermed få flere involveret.

Resultatet er, at alle nøgleinteressentgrupper er og føler sig inddraget i at skabe en bedre byudviklingsplan for Amagerbrogade, og det minimerer samtidig risikoen for, at der i den politiske beslutningsproces og den efterfølgende realiseringsfase opstår nye forslag eller markante protester, som kan kortslutte processen med at udvikle Amagerbrogade.

De væsentligste aktiviteter i borgerinddragelse i Amagerbrogade-projektet:

 • To visionsmøder – 60 deltagere
  På visionsmøder (borgermøder) blev der spillet et spil om Amagerbrogade, hvor deltagerne kunne give konkrete input og idéer. Møderne blev annonceret i lokale aviser, flyers og plakater som supplement til hjemmeside og sociale medier.
 • Dialogmøde for erhvervsdrivende – 25 deltagere
  Ét dialogmøde for de erhvervsdrivende på Amagerbrogade med gruppearbejde om konkrete input til helhedsplanarbejdet. 
 • Dialogbutik – 1.082 individuelle borgerdialoger i butikken
  En bemandet dialogbutik i Amagercentret, der var åben 4 timer dagligt for beboere, besøgende og andre interesserede med information, mulighed for dialog og at komme med input til den kommende omdannelsesproces. De besøgende var unge, ældre, handicappede, nydanskere, børn, småbørnsforældre,  midaldrende osv.
 • Fotokonkurrence på Facebook – 149 fotos deltog
  En åben fotokonkurrence med ugentlige kåringer og præmier. Upload af fotos og annoncering af vindere skete på Facebook og vist i dialogbutikken. Konkurrencen var primært en ny måde til at involvere især de yngre borgere. 
 • Spørgeskemaundersøgelse – 770 besvarelser
  En spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsdrivende, beboere og besøgende på og omkring Amagerbrogade. 
 • Projekthjemmeside – 1.523 unikke besøgende og 18 borgerhenvendelser
  Projekthjemmesiden www.kk.dk/nyamagerbrogade var primært en informationsplatform, hvor borgere og interessenter kunne finde oplysninger om projektet og kontakte de relevante medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen. 
 • Facebook – 1.536 ”likes” med 300.000 venner og tusindvis af besøgende
  På projektets Facebook side www.facebook.com/nyamagerbrogade kunne alle kommentere og stille spørgsmål til projektet samt uploade billeder i forbindelse med fotokonkurrencen – alene i den sidste projektuge så 32.966 personer indhold fra siden.