Hjem
I første omgang kortlægning af netværk og nøgleaktører i økologisk og bæredygtigt byggeri og i næste omgang involvering af dem i ”laboratorier” for at afprøve metoder til at gøre byggeriet mere grønt. Det er hovedkilderne til de anbefalinger og koncepter, Pluss udvikler for Miljøstyrelsen

Initiativer til at styrke og fremme økologisk og bæredygtigt byggeri

I såvel Danmark som internationalt spirer økologi og bæredygtighed i byggeriet, men der er både videnbarrierer og praktiske forhindringer med at finde økologiske og bæredygtige alternativer til de konventionelle byggeprocesser og -materialer. Denne udfordring løfter Pluss i konsortium med CBS, Orbicon og Via Design de næste to år i Miljøstyrelsens initiativ til at styrke – og ikke mindst skabe grundlag for fremover at styrke – økologisk og bæredygtigt byggeri.

Viden hentes og udvikles hos aktørerne

Målet er at fremme økologi og bæredygtighed fra byggeprocessen over byggematerialerne og til det færdige byggeri. Det er hele dette felt af netværk inden for økologisk og bæredygtigt byggeri og den brede vifte af aktører på området med bl.a. forskere, arkitekter, producenter, bygherrer og græsrødder, som Pluss er i gang med at afdække og hente viden fra.

Integreret udvikling og test i ”laboratorier”

Et centralt element i udviklingsprocessen er ”udviklingslaboratoriet”, hvor fagfolk, forskere og bygherrer samles til workshops for at stille skarpt på særlige temaer, der kan bidrage til at fremme økologi og bæredygtighed i byggeriet.

Anbefalinger og konceptskitse til ”one stop shop”

I projektperioden får Miljøstyrelsen anbefalinger til at fremme økologisk og bæredygtigt byggeri, herunder et koncept for ”one stop shop”. Anbefalinger og koncept er dybt forankret i det økologiske og bæredygtige miljø, da de er udviklet og testet i de miljøer, som designer og beslutter opførelsen af fremtidens byggerier. Og i udviklingsprocessen er der stillet skarpt på netværk om økologisk og bæredygtigt byggeri, der på nye måder kan accelerere indfasningen af økologisk og bæredygtig tænkning og konkret produktanvendelse i dansk byggeri.