Hjem
”Indsats fra Ole Bisleth har bragt os rigtig langt med organisationsudvikling og struktur. Han møder forberedt, og han følger op. Det er dejligt, at Ole kontakter os imellem vores møder – rart at vide, at han viser interesse for os og tænker på os,” Administrerende direktør Helle Nygaard.

Kibæk Presenning A/S rykker med en ny vækstplatform!

Kibæk Presenning A/S med 55 ansatte har en omsætning på 45. mio. kr., hvoraf en tredjedel eksporteres.

Fra fire adresser i Kibæk producerer og sælger virksomheden hovedsageligt telthaller, trailerpresenninger, partytelte og specialløsninger. Kunderne er industrien – bl.a. Siemens og Vestas – landbruget og private. Virksomhedens nøglekompetence er specialopgaver, hvor de efter opmåling på stedet via Cad Cam producerer designede løsninger.

Virksomheden er stiftet for 30 år siden af Niels Ove Plauborg. Niels Ove Plauborg er i dag bestyrelsesformand.  To af stifterens børn adm. dir. Helle Nygaard og meddirektør for produkt og udvikling Kenneth Plauborg er ved at overtage virksomheden.

Vækst og prispres midt i et generationsskifte

En nyorientering af markedsføring, salg og produktudvikling er påkrævet, for konkurrenceparameteret er ved at skifte fra fokus på høj kvalitet til lav pris – og samtidig skal der arbejdes hårdere for kundeloyaliteten. Der skal med andre ord fokus på nye kundeemner og nye typer løsninger.

I virksomheden er man i forlængelse heraf blevet bevidste om, at der er behov for en klarere og mere formaliseret ledelsesstruktur. Virksomheden er vokset organisk og har knopskudt en ledergruppe med 11 sidestillede ledere. Interne procedurer var inde i hovederne på medarbejderne – meget lidt var nedfældet på papir – uden en forudgående fælles proces, som alle var enige om at følge. Derfor faldt (for) meget mellem to stole, og man brugte for mange ressourcer på at følge op.

Generationsskifteprocessen aktualiserer behovet for en ny organisering og ledelsesstil. Stifteren gik altid en morgenrundtur på alle fire adresser, hvor han fangede løse ender og håndterede dem på stedet. Den nye direktør ønsker at være synlig på sin egen måde med en formaliseret ledelsesmodel med uddelegering – en helt ny virksomhedskultur er derfor på vej.

Beslutningsgrundlag til vækst

Første skridt til ny vækst var at skabe den organisering og det ledelsesteam, der kunne udvikle og siden realisere en vækststrategi for Kibæk Presenning.

Processen blev indledt med en interviewrunde med alle 11 lederne og bestyrelsen om vækst- og effektiviseringspotentialer. Resultaterne blev samlet i en rapport med anbefalinger til en ny ledelsesstruktur med færre ledere og en køreplan for, hvordan den nye ledelsesgruppe kunne færdiggøre strategiudviklingen.

Strategi- og organisationsudviklingsprocesserne har kørt over en 8 måneders periode.

Produkt-, markeds- og bundlinjevækst

Vækststrategien skal øge omsætning og bundlinje ved at udvikle udvalgte produktlinjer (f.eks. partytelte), markedsområder (f.eks. Norge og Tyskland) og styrke samarbejdsrelationen med større kunder inden for bl.a. vindmølleindustrien.

Denne bredt funderede vækststrategi, hvor der også er fokus på at tjene penge, stiller rigtig store krav til, at organisationen spiller optimalt sammen på alle niveauer og mellem de fire fysisk adskilte produktionssteder. Og netop derfor har Kibæk Presenning fokuseret sine ressourcer på at udvikle organisationen til at kunne realisere vækststrategien.

Ny virksomhedskultur med en klar ledelsesstruktur

Den nye ledelsesstruktur er centreret om direktionen med tre klare roller, funktioner og ansvarsområder:

 • Salg/marketing
 • Produkt/udvikling
 • Produktion

Til produktionsområdet er der skabt en teamstruktur omkring de fire produktionssteder.

I processen med at få den nye struktur til at virke i praksis blev der gjort en stor indsats ift.:

 • at definere og kommunikere gråzone ansvars- og opgavefordelingen mellem de nye direktionsområder
 • at skabe en fælles lederforståelse og praksis for, hvad der skal kendetegne god ledelse på virksomheden – en ny virksomhedskultur.

Blandt de vigtigste processer til at skabe den nye virksomhedskultur var identifikation af ledelsesværdier og træning i anerkendende kommunikation. Ligeledes er der arbejdet med at formulere et MUS koncept, som kan skabe en bevidst og målrettet dialog mellem leder og medarbejder i organisationen. Endelig har ledelsen fokuseret på at skabe en effektiv, resultatorienteret  mødeplatform til den strategiske kommunikation i virksomheden, hvor der er en fast struktur før, under og efter mødet.

Resultatet

Effekten af indsatsen har været:

 • Øget selvforståelse og gennemslagskraft hos ejerlederne i rollen som professionelle ledere
 • Mere bevidste og forretningsbaserede valg i ledelsen
 • Omkostningsbevidst effektivisering af ledelsesstrukturen
 • Øget agilitet og tilpasningsevne i organisationen
 • Fokuseret forretningsstrategi.

Pluss’ indsats

Pluss har faciliteret strategi- og organisationsudviklingsprocessen helt frem til den konkrete træning af ledere og formuleringer af politikker, praksisser og koncepter sideløbende med at klargøre generationsskiftet i virksomheden. Indsatserne har hovedsageligt været at:

 • Afdække formel og uformel ledelsesstruktur gennem lederinterviews
 • Analysere og udarbejde argumenterede anbefalinger til ny ledelsesstruktur
 • Tilrettelægge, drive og facilitere processerne til udvikling og forankring af vækststrategien i organisationen
 • Udvikle og træne den nye ledelsesgruppe i forhold til effektiv kommunikation, mødekoncept, ledelsesmodel samt i opgave- og ansvarsdeling
 • Coaching-sessions for ejerkredsen baseret på et systemisk grundlag af certificeret coach på senior practitioner niveau.