Hjem
”Pluss’ professionelle tilgang og store erfaring med bestyrelsesudvikling er tydelig i designet af evalueringsforløbet, i processen og i resultatet. Det viste sig tydeligt i den mundtlige fremlæggelse for bestyrelsen, hvor de indsamlede synspunkter loyalt blev fremlagt men i et konstruktivt perspektiv, hvor uenigheder kan ses som en naturlig del af en teambuilding proces på vejen til et stærkt hold,” adm. dir. Line Hollesen

KLAR enhedsbestyrelse for fire forsyningsselskaber

KLAR Forsyning er et fusioneret serviceselskab for fire selvstændige forsyningskoncerner, som nu er på vej til at få de samme bestyrelsesmedlemmer i alle selskaber.

Serviceselskabet KLAR Forsyning A/S blev etableret 1. januar 2016 gennem fusion af serviceselskaberne i de fire kommuners forsyningskoncerner – Køge, Stevns, Greve og Solrød kommuner. Formålet er at kunne realisere stordriftsfordelene i drift, anlæg og administration, uden at ejerkommunerne afgiver ejerskabet til deres egne anlægsaktiver, og hvor de fortsat kan tilbyde differentierede serviceydelser og differentierede priser.

Pluss har med en evaluering af selskabets governancestruktur skabt grundlaget for at etablere den enhedsbestyrelse, fusionspartnerne allerede ved fusionen tilkendegav, at de ønskede på sigt. Nu kan ejerne skabe den klare governancestruktur i selskabet, der skaber et effektivt og professionelt samspil mellem ejerne, bestyrelsen og den daglige ledelse af KLAR Forsyning.

Bestyrelsesformand Marc Genning: ”Evalueringen har samlet interessemodsætningerne og de politiske modsætninger, systematiseret og balanceret dem i ét sammenhængende dokument, som vi alle er enige om, beskriver vores situation. Det giver sammen med en række gode anbefalinger et solidt afsæt til, at vi kommer i mål med en enhedsbestyrelse i KLAR Forsyning.”

Evaluering anviser veje til at fastholde gode erfaringer og imødegå bekymringer

Pluss’ personlige interviews med bestyrelse og direktion gav et klart billede af forventninger til KLAR Forsyning og de udfordringer, der tegner sig for at kunne realisere dem i en ny enhedsbestyrelse. I tillæg hertil har Pluss analyseret vedtægter, direktionsinstruks, forretningsorden mv. På dette grundlag har Pluss udarbejdet en rapport, der vil indgå i beslutningsgrundlaget og bl.a.:

  • Beskriver den aktuelle situation
  • Anviser veje til at skabe en succesfuld transformation til den nye enhedsbestyrelse
  • Synliggør den nye enhedsbestyrelses opgaver nu og fremover
  • Giver anbefalinger til mødefrekvens, arbejdsform og arbejdsindsats
  • Giver anbefalinger til en struktur for dialogen med ejerne
  • Giver anbefalinger til at sikre forbrugervalgte indflydelse og repræsentation
  • Beskriver samspilet mellem direktion og bestyrelse

Alle anbefalinger har afsæt i bestyrelsens og direktionens ønsker og forudsætninger målt op mod anbefalinger om gode governanceprincipper omsat til en praktisk hverdag.