Hjem
”Vækst via Ledelse er nået ud til en gruppe af ret små virksomheder, som det ellers kan være svært at få i tale. Ledelsen er ofte begravet i drift og har hverken øje for eller tid til udvikling og innovation. Vækst via Ledelse har kombineret træning, netværk og kompetenceudvikling, og effekten har været overraskende stor på stort set alle målepunkter. Vi regnede med, at programmet ville skabe vækst, men slet ikke i dette omfang. Derfor er der i vores optik al mulig grund til at køre videre med programmet.” Professor Torben Eli Bager, Syddansk Universitet.

Lederudvikling giver dokumenteret vækst på top- og bundlinje

De 700 ledere (ejerledere), der i 2013-14 gennemførte kompetenceudviklingsforløbet ’Vækst Via Ledelse’, har skabt markante vækstløft på samtlige vækstparametre så som omsætning, produktportefølje, antal medarbejdere, egenkapital og overskud sammenlignet med en tilsvarende kontrolgruppe

Væksthusene udbød i 2012-14 vækstafklaringsforløb for vækstambitiøse ledere af virksomheder med 5-50 medarbejdere. Pluss gennemførte på vegne af væksthuse forløbene for 600 af de 700 deltagende ledere. Afklaringsforløbene bestod af tre dagskurser, hjemmeopgaver og individuel sparring i deltagernes egne virksomheder.

Erkendelse og redskaber til vækst

I VVL-forløbene gav Pluss deltagerne redskaber, sparring og individuel rådgivning til, at den enkelte leder fandt sin styrkeposition og sine udfordringer for herigennem at klarlægge den enkeltes veje til at overvinde sin virksomheds vækstbarrierer. De fleste deltagere var ejerledere – heraf mange iværksættere – og vant til at gøre alting selv. Deres virksomheder var typisk vokset, og med væksten øges kompleksiteten. Her hjalp Pluss dem med at skabe overblik over og indsigt i denne øgede kompleksitet, og hvordan de i højere grad træder frem som ledere, sætter retning og lægger en strategi for organisationen frem for at gøre alting selv. Det giver mere effektivitet, og lederne bliver i mindre grad flaskehalsen – ledelsesbarrieren for vækst.

”Jeg var aldrig i tvivl om, at vores VVL-ledere både var motiverede og fik testet ledelsesredskaberne til at vækste deres virksomheder. Nu er det rigtig dejligt at læse, at de så rent faktisk har ændret adfærd og fået markante positive resultater ud af det,” siger partner Karsten Vind, Pluss, som var projektansvarlig i Pluss for VVL-forløbene i hele Danmark.

Se en stemningsfilm fra et VVL-forløb

I VVL-forløbene var virksomhedslederne samlet i grupper på 20-30 til heldagsforløb med undervisning, gruppearbejde og sparring med Pluss-konsulenter og med hinanden. Mød nogle VVL -deltagere og hør deres oplevelser af at deltage her 

Videnskabelig undersøgelse dokumenterer sammenhængen mellem vækst og VVL-deltagelse

Rapporten ’Effekten af projekt Vækst Via Ledelse’ fra Syddansk Universitet samler to omfattende videnskabelige undersøgelser fra hhv. Syddansk Universitet (baseret på spørgeskemaundersøgelser og regnskabsdata fra NN Markedsdata) og Erhvervsstyrelsen (baseret på spørgeskemaundersøgelser og træk fra Danmarks Statistik). Heri dokumenteres med statistisk signifikans, at deltagelse i VVL har skabt 800 ekstra job, så samfundsmæssigt har det været en god investering samtidig med, at deltagervirksomhederne har øget deres overskud.

Metodisk er undersøgelserne markante ved at bygge på meget store datamængder og ved, at kontrolgruppen ikke kun ’statistisk ligner’ VVL-virksomhedslederne; faktisk havde lederne i kontrolgruppen større vækstambitioner end VVL-lederne, de lykkedes bare i langt mindre grad med at skabe vækst. Og så er undersøgelserne markante ved, at de undersøger resultaterne 1-2 år efter forløbet, så virksomhedslederne har haft tid til at forandre deres virksomheder.

VVL-lederne leder deres virksomhed på en ny måde

Ser vi på VVL-ledernes daglige tidsforbrug i deres virksomhed, så bruger de i forhold til kontrolgruppen markant mere tid på:

  • Salg

Og markant mindre tid på:

  • Den organisatoriske struktur (omorganisering, nye afdelinger, ændrede autoritetsområder, etc.)
  • Organisationskulturen (nye filosofier, værdier, adfærdsnormer, etc.)
  • Teknologien (nyt IT, nyt produktionsudstyr, etc.)
  • Arbejdsprocedurer (arbejdsprocesser, politiker, praksisser)
  • Ansættelser og jobansvar (nye job, nye jobfunktoner, etc.)

Resultaterne viser sig ét år efter deltagelse

De to undersøgelser bearbejder mange vækstparametre. Fælles for dem er, at VVL-deltagerne og kontrolgruppen følges ad frem til afslutningen af VVL-forløbene, hvorefter VVL-deltagernes virksomheder vokser markant hurtigere end kontrolgruppen. I 2015 i sammenligning med 2014 med f.eks.:

  • Omsætning: +9 % (Kontrolgruppe 5 %)
  • Bruttofortjeneste: +12 % (Kontrolgruppe +2 %)
  • Egenkapital: +13 % (Kontrolgruppe -10 %)
  • Medarbejdere: +4 % (Kontrolgruppe 1 %)

Læs hele evalueringsrapporten her og læs væksthusenes pressemeddelelse om evalueringen her