Hjem
”Pluss konsulenterne var dygtige og velforberedte. I processen var de utroligt gode til at aktivere alle deltagere i såvel de ’bløde værdisnakke' som de konkrete snakke om ’værktøjer’. De samlede trådene bagefter, selvom vi kom vidt omkring. Kommentarerne i medarbejderevalueringen var bl.a.: Positive, Motiverende og Gode til at hjælpe med at få sat ord på tingene,” direktions- og udviklingskonsulent Anders Haarløv, Solrød Kommune.

Medarbejder- og lederproces udvikler servicekulturen i Solrød Kommune

Solrød Kommune ønsker at understøtte lokale virksomheders vækst og udvikling og gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i kommunen. Det handler bl.a. om at styrke servicekulturen over for erhverv i kommunen, f.eks. ved at øge internt tværgående samarbejde, skabe smidige processer omkring byggetilladelser, være opsøgende i forhold til jobcentertilbud, mv.

Erhvervsvenlig servicekultur skabt i udviklingsprocessen

Pluss har i tæt samarbejde med kommunen og Væksthus Sjælland designet og faciliteret en intensiv og dynamisk udviklingsproces over to måneder i 2014. I en dialogproces har alle medarbejdere med virksomhedskontakt i miljø-, beskæftigelses-, plan- og socialforvaltningerne samt borgerservice i Solrød Kommune udviklet en fælles tilgang til at udnytte hinandens kompetencer og ressourcer i forhold til at individualisere service overfor erhverv i kommunen.

Praksisnær og dynamisk metodevalg:

 • Virksomhederne fortæller om deres servicebehov og medarbejderne samler deres viden om at servicere virksomhederne til at skabe én fælles forståelse for, hvad der skaber værdi for virksomhederne i Solrød
 • De medarbejdere, som i dag og fremover skal servicere virksomhederne, videreudvikler sammen kommunens servicekoncept med afsæt i den fælles nye viden
 • Ledelsen lægger de overordnede rammer, og de responderer hurtigt og præcist på medarbejdernes spørgsmål og forslag – ”båden bliver bygget, mens man sejler”

Det giver brugbare løsninger, som allerede er forankret i den daglige praksis, og som derfor umiddelbart kan anvendes.

De vigtigste aktiviteter:

 • Første halvdags-workshop for topledelsen – seks deltagere
  Sætter de brede rammer for medarbejdernes efterfølgende udvikling af erhvervsservice. Her synkroniserer lederne også, hvordan de støtter op om processen

 • Første heldags-forløb for medarbejderne med virksomhedskontakt – 20 deltagere
  Skaber det fælles vidensfundament om god virksomhedsservice. Præsentation af kommunens erhvervsstruktur v/erhvervschefen. To lokale virksomhedsledere fortæller, hvordan kommunal service skaber værdi. Herefter samles deltagerne i et miks af plenum og gruppearbejder om at drøfte, hvordan servicetilbuddene kan bringes i overensstemmelse med behovet. Hjemmereflektion i forhold til, hvordan hver enkelt konkret kan forandre sin service i relation til behovet

 • Anden halvdags-workshop for topledelsen – seks deltagere
  Skaber et udkast til prioriteret idékatalog ud fra medarbejdernes forslag til at styrke deres erhvervsservice. I idékataloget vurderer lederne forslagene enkeltvist og i sammenhæng ud fra kriteriet ”sættes i gang straks”, ”sendes til byrådsbeslutning” eller ”afventer”

 • Anden heldags-forløb for medarbejdere med virksomhedskontakt – 20 deltagere
  Udvikler de konkrete tiltag til at forbedret service til virksomhederne. Både konkret på individniveau ud fra hjemmereflektionen og strategisk i forhold til rollen som sparringspartner for virksomhederne – herunder en strategisk drøftelse af antal indgange til kommunen. Herefter videreudvikling af ideerne i idékataloget og et lederpanel, hvor ledergruppen præsenterer deres prioriteringer af medarbejdernes forslag og tidsplan.