Hjem
I en måling blandt de første 300 deltagere i Vækst via Ledelse angiver 73 % af deltagerne, at de har ændret deres væsentligste udviklingsområder som leder i løbet af afklaringsforløbet. Og 91 % har meldt tilbage, at de er blevet mere bevidste om deres styrker og svagheder som leder. Forløbene har således både øget bevidsthedsniveauet og sat handlinger i gang, der kan lede til vækst.

Nationalt initiativ til vækst i 500 små og mellemstore virksomheder

Pluss har i perioden 2012-2014 afklaret og guidet 500 ejere og ledere i mindre og mellemstore virksomheder til at vokse i det nationale initiativ ’Vækst via Ledelse’.  Vækst skal skabe danske arbejdspladser og er grundlaget for det danske velfærdssamfund. Derfor er Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Syddansk Universitet, Væksthusene og Erhvervsstyrelsen gået sammen om at tilbyde ledere af små og mellemstore virksomheder dette vækst-afklaringsforløb, hvor Pluss var den udøvende aktør for 500 virksomheder landet over. Staten og EU har afsat 100 mio. kr. til forløbet.

Lederen kan udløse vækstpotentialerne

Lederen – som også ofte er ejeren – af en mindre virksomhed er garanten for virksomhedens eksistens, men lederen er samtidig også ofte den væsentligste barriere for, at virksomheden vokser, fordi det kræver en anderledes ledelse og forretningsmodel at blive en stor virksomhed. Det er netop denne vækstbarriere, Pluss i Vækst via Ledelse guider lederen til at overvinde. Deltagerne i de første runder er i fuld gang med at komme videre fra afklaring til vækstaktiviteter og nogle har valgt fase II i et såkaldt kompetenceudviklingsforløb, hvor de efter eget valg får rådgivning og træning i at udvikle sig selv og deres virksomhed.

Deltagerne i Vækst via Ledelse har i afklaringsforløbet fået viden, spejling og individuel rådgivning:

  • Personlighedsprofilen hos deltagerne blev fastlagt via et profilværktøj som grundlag for den enkeltes lederudvikling.
  • Workshop I er et todages lederinternat med fokus på lederrollen. Her var inspiration, undervisning, debat og øvelser om de konkrete udfordringer, den enkelte deltager stod overfor. Den spejling, som de ca. 20 internatdeltagere i hvert forløb fik med hinanden, var helt essentiel for at skabe klarhed over den enkeltes behov for udvikling af nye kompetencer.
  • Caseøvelse med en personlig udviklingsopgave relateret til hver deltagers hverdag. Øvelsen var bundet op på de vigtigste læringspointer fra Workshop I og skulle løses i de fem uger, der var mellem Workshop I og Workshop II (se nedenfor).
  • Workshop II var et heldags planlægnings- og beslutningsforløb. Deltagerne fremlagde og drøftede deres caseopgave