Hjem
Jeg har gennem en periode overvejet at få etableret et kompetent forum med henblik på at sparre om teknologi-, forretnings- og ledelsesudvikling for at bryde med den inerti, der kommer af at være alene om det meste. Kurset har været den endelige katalysator til at igangsætte arbejdet," fortæller direktør Henrik Lund Jensen, Lykketronic

Nordjyske ejerledere får ’Bedre Bestyrelse på 3 Dage’

De 14 deltagere på det nordjyske kursus gav i deres efterfølgende evaluering topkarakter for såvel indhold som afvikling.

”Kurset gav mig et anvendeligt overblik over bestyrelsens opgaver og koblingen til bestyrelseskompetencerne på en overskuelig og samtidig fyldestgørende måde. Ingen enkeltelementer var i sig selv overraskende; det var selve kursets kobling af dem, der har givet mig viden og redskaber til at kunne rekruttere de rigtige personer til mit advisory board og efterfølgende bruge dem,” siger direktør Henrik Lund Jensen, Lykketronic.

Lykketronic er en familieejet BtB virksomhed med 20 medarbejdere, som leverer elektroniske styringsløsninger til landbrugs- og vinterrydningsmaskinel. De fem familiemedlemmer, som ejer selskabet, er i dag repræsenteret i bestyrelsen i kraft af deres ejerskab og ikke udvalgt ud fra en samlet vurdering af de optimale kompetencer til at udvikle virksomheden. Derfor etablerer selskabet nu et advisory board til at styrke ledelses- og udviklingskraften – måske overgår det på et tidspunkt til at udgøre selskabets bestyrelse.

Dynamisk samspil mellem oplæg, casearbejde og erfaringsudveksling

”De fleste deltagere har her efter kurset udarbejdet en handlingsplan for, hvordan de får vækstkraft ud af deres bestyrelser. Jeg kan tydeligt genfinde kursets overbliksskabende disponering og redskaber i handlingsplanerne,” siger virksomhedskonsulent og kursusansvarlig Henrik Thingholm Kristoffersen, Væksthus Nordjylland og fortsætter: ”Netop fordi jeg kan se, at kurset i den grad giver ejerlederne erkendelse og motivation til handling, vil vi udbyde kurset igen i den nordlige del af regionen til efteråret”.

Kursets faglige oplæg om bestyrelsens roller, ansvar og udvikling af bestyrelsen vekslede med case-arbejde. Oplægsholderne var erfarne specialister på de juridiske (Hovmøller & Thorup), økonomiske (Deloitte) og governance mæssige (Pluss) områder i kombination med lokale ejerledere og bestyrelsesformænd, som delte deres praktiske erfaringer med deltagerne.

Mellem oplæggene – og mellem kursusdagene – arbejdede ejerlederne med deres egne problemstillinger, præcist som de er, i deres virksomhed. Ejerledernes indsats munder ud i en konkret individuel plan til, hvordan hver enkelt ejerleder kan etablere og bruge en professionel bestyrelse i sin virksomhed.

Da kurset blev afholdt lokalt – Spar Nord i Løgstør og i Aalborg var værter – var det områdets ejerledere, som var samlet. Nærheden gør det muligt at kombinere en halv kursusdag med en halv arbejdsdag, og for nogle virker det stimulerende ift. at få taget action på at etablere en professionel bestyrelse, at de efterfølgende møder de andre kursusdeltagere i andre sammenhænge.

Kurset i Aalborg blev afviklet i programmet ”Vilje til vækst”, der udbydes af Væksthus Nordjylland i samarbejde med de nordjyske erhvervskontorer. Programmet er finansieret af EU og Vækstforum Nordjylland.

’Bedre Bestyrelse på 3 Dage’ udbydes løbende landet over med lokale samarbejdspartnere

Pluss har gennemført 25 kursusforløb med deltagelse af mere end 500 ejerledere og bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore virksomheder. Pluss udbyder løbende kurset i samarbejde med lokale banker (afdelinger), revisorer, advokater og/eller erhvervsråd. Kursusforløbet er over tre dage – typisk med en uges mellemrum – med fokus på praktisk bestyrelsesudvikling. Undervisningen varetages af Pluss med bidrag fra de lokale samarbejdspartnere.

Kurset giver:

  • Opdateret viden om bestyrelsens rolle og potentiale
  • Konkrete arbejdsmetoder, der sikrer optimalt udbytte
  • Værktøjer til at involvere bestyrelsen i strategiudvikling
  • Kompetencekortlægning og rekruttering af bestyrelsen
  • Individuel handlingsplan for arbejdet med din fremtidige bestyrelse
  • Inspiration og erfaring fra andre virksomhedsledere