Hjem
”Vi har fået skabt en større procesbevidsthed på tværs af virksomheden og har opnået en god fælles forståelse af, hvordan vores nye organisationsstruktur understøtter vores daglige arbejde og ambition om vækst,” siger adm. direktør Jens Middelbo Outzen, Innovative Business Software.

Ny organisering til vækstambitioner hos Innovative Business Software

Innovative Business Software med i dag 20 medarbejdere udvikler software til alarmcentraler. Virksomhedens ekspertise bygger på mere end 30 års erfaring inden for alarmbehandlingssoftware. Motiveret af en ambition om vækst, skabte virksomheden i 2013 en ny afdelingsopdelt organisationsstruktur. Udfordringen var nu ”bare”, at udvikle en fælles forståelse af og skabe ejerskab blandt ledere og ejere til de udviklingspotentialer, som den nye organisationsstruktur rummer.

Proces skaber engagement og udvikler styringsredskaber

Pluss’ tilrettelæggelse og gennemførelse af det involverende udviklingsforløb skete i direkte forlængelse af den læring og behovsafklaring adm. direktør Jens Middelbo Outzen havde fået ved forud at have deltaget i ’Vækst via Ledelse’ – et afklarings- og udviklingsforløb for ejerledere.

Konsulenten fra Pluss drev i tæt samspil med Jens Middelbo Outzen og to lederkolleger processen.

Struktureret involvering af medarbejderne var omdrejningspunktet

I en sammenhængende proces blev der skabt en fælles forståelse af de fordele virksomheden kunne opnå med den nye organisationsstruktur samtidigt med at medarbejderne fokuserede på, hvordan de nye rammer understøtter deres daglige arbejde.

Blandt fordelene ved den nye organisationsstruktur er at:

 • Ledere og medarbejdere i de enkelte afdelinger får mulighed for at specialisere sig i dybden med sin faglighed
 • Virksomheden frigør ledelseskapacitet ved at indføre et nyt ledelsesslag og derved i højere grad end tidligere, kan prioritere den strategiske udvikling

Udbyttet af processen er for virksomheden og dens medarbejdere:

 • Fælles teamforståelse og hold-ånd på tværs af virksomheden
 • Tydelig sammenhæng mellem opgaverne på tværs af afdelingerne i den nye organisationsstruktur og afdelingens betydning for den samlede virksomhed
 • Klar bevidsthed om og prioritering af virksomhedens værdier og foretrukne adfærd formuleret i et værdigrundlag
 • Formulering af de overordnede rammer for afdelingsledernes fremtidige rolle og funktion

De vigtigste aktiviteter og redskaber i processen:

 • Indledende samtalerunde med direktøren og afdelingslederne
 • En indledende workshop med fokus på afdelingernes kommissorier og procesflow for et typisk kundeforløb
 • Gennemførelse af JTI-typebestemmelser og mini-kultur-analyse
 • Internat-dag med fokus på kommunikation samt kultur og værdier
 • En opfølgende workshop med fokus på definition af god adfærd med afsæt i værdier samt rammesætning for afdelingsledernes rolle og funktion.