Hjem
Sammen med aktørerne på uddannelsesområdet er Region Hovedstaden i fuld gang med at omsætte analysens anbefalinger i konkrete indsatser, som giver langt flere unge en erhvervskompetence på vejen mod job.

Ny vej for unge uden job og uddannelse

30.000 – knap hver tolvte 15-30-årige i Region Hovedstaden mangler – eller er ikke i gang med at få – en kompetencegivende uddannelse eller i job. Regionen har et politisk mål om at reducere denne gruppe. For at skabe klarhed over årsagerne, og hvordan regionens aktører kan sætte ind, har Pluss i samarbejde med Epinion og Center for Ungdomsforskning udarbejdet en samlet regional analyse af målgruppen – for første gang i Danmark. Analysen præciserer udfordringerne og giver konkrete anbefalinger til indsatser.

Eksisterende viden blev ikke brugt

Universiteter, ministerier, regioner og kommuner har gennemført undersøgelser af- og evalueret mange enkeltindsatser til at hjælpe unge, der ikke gennemfører en uddannelse. Men det er en fragmenteret viden, der ikke giver overblikket over den sammensatte gruppe og det, der ”virker” set fra hhv. den unges og systemets perspektiv. Derfor er den eksisterende viden hidtil kun brugt sporadisk af aktørerne til at designe og målrette deres indsatser over for målgruppen.

Samler statistiske og personlige data til et samlet billede’

Analysen giver konkret og detaljeret indsigt i situationen og udfordringerne i Region Hovedstaden på baggrund af:

  • Registerdata om alle 15-30-årige i hovedstadsregionen, hvad angår sociodemografi, uddannelse, beskæftigelse og forældrebaggrund på både kommune- og sogneniveau
  • Spørgeskemaundersøgelse blandt 15-30-årige, som ikke er i job eller uddannelse
  • Interviews med en lang række aktører i uddannelses- og beskæftigelsessystemet: Alle UU-ledere og jobcenterchefer, UU-vejledere, jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter samt ledere og medarbejdere i kommuner og på uddannelsesinstitutioner
  • Personlige interviews med unge, som ikke er i job eller i uddannelse.

Analysen af det omfattende datamateriale er mundet ud i en række konkrete anbefalinger. Læs analyse og anbefalinger her. Læs pixi udgaven her