Hjem
”Ejerskabet til strategi og forretningsplan er helt afgørende. Derfor valgte jeg selv at være pennefører, selv at tage møderne med Vitaudvalget etc.. Men det var helt nødvendigt at have sparring med Karsten Vind. Han har indsigt i VitaPark og så stor erfaring med strategiprocesser i såvel private virksomheder som i politisk styrede organisationer, at han gik ind præcist, hvor jeg havde behov, uanset om det var procestaktisk, input til en præsentation eller udvikling af konkrete strategiredskaber. Og han fungerede rigtig godt som coach, sparringspartner og professionel rådgiver,” siger direktør Stine Jylov, VitaPark.

Odder-fyrtårn kan om fem år ses fra København og Hamborg

350 mennesker har i dag deres arbejdsplads i VitaPark – det nu nedlagte Odder Sygehus – men om fem år er der skabt et så eftertragtet tværprofessionelt udviklingsmiljø, at man vil kigge længselsfuldt på Odder fra både København og Hamborg

I 2012 købte Odder Kommune det nedlagte Odder Sygehus (nu VitaPark) som rammen for ”Sundhed, kultur og liv i hjertet af Odder”, som ambitionen oprindeligt lød. Kommunens tanke var, at VitaPark skulle være langt mere end en udlejningsvirksomhed – i dag formuleret som det fyrtårn for Odder, der om fem år lyser så kraftigt, at det kan ses fra København og Hamborg.

Pluss faciliterer designet af fyrtårnet i Odder

Efter at VitaPark havde fungeret et par år, tiltrådte Stine Jylov i foråret 2015 som ny direktør. Hun valgte som en af sine første opgaver at udforme en strategi inden for de overordnede ideer og budgetmæssige rammer, Odder Kommune havde fastlagt. Men en strategi begynder med en udfoldet vision. Derfor igangsatte hun i maj 2015 en visionsproces som afsæt for strategiformuleringen med Pluss som facilitator og sparringspartner.

Den involverende metode skaber medejerskab for at gøre drøm til virkelighed

De nøgleaktører – repræsentanter fra lejerne og brugerne, byrådet, kulturudvalget, UdviklingOdder m.fl. – som kan sætte rammerne for og skabe indholdet i VitaPark, var allerede samlet i Vitaudvalget. Derfor blev det Vitaudvalgets ti medlemmer, der på visionsdagen med Pluss blev udfordret til at drømme stort, visualisere drømmene og sammen tænke ’baglæns’ – hvis drømmen skal blive til virkelighed i 2025, hvordan ser der så ud år for år, til man når tilbage til 2016.

Visionsdagen blev planlagt i tæt dialog med mig. På dagen var Pluss-konsulenterne samtidig så nysgerrige på at få deltagernes synspunkter frem, at forløbet blev justeret. Det skabte en god tone og fik deltagerne til engageret at lægge de interessemæssige, politiske og personlige forskelligheder til side og i stedet samle sig om at skabe én samlet forståelse for, hvad VitaPark skal være. Pluss’ opsamling på dagen med video, fotos og notat har flere gange bragt mig tilbage til detaljerne fra dagen i den efterfølgende strategilægningsproces,” siger Stine Jylov.

Den unikke metode på visionsdagen

Visionsdagen var første gang, Vitaudvalget som gruppe forholdt sig til, hvad VitaPark egentlig er og skal være.  Afhængig af, hvor deltagerne kom fra, og hvilke interesser de repræsenterede, mødte de alle op med forskellige perspektiver på VitaPark – billedligt talt, havde de ”forskellige frakker” på. Derfor var opgaven på dagen at få alle til at tage ”frakken af” for sammen at skabe fællesdelen, som gør VitaPark til mere end en udlejningsvirksomhed. Og når dagen var gået, at gå derfra med ”ens frakker” og beholde de ens frakker på.

Proces og aktiviteter på visionsdagen

  • Skabe visionen og skabe teamet om visionsprocessen gennem løsning af dialogopgaver, hvor deltagerne to og to fortæller hinanden om deres ønsker til VitaPark og derefter i gruppearbejder samler bruttoønskerne til VitaPark på post-it på væggen
  • Tegne interessentkortet – igen med brug af post-it på væggen, så kompleksiteten bliver synlig for alle
  • TV-reportage VitaPark 2025, hvor deltagerne i to grupper ”materialiserer” deres drømme for VitaPark i 2025. Hver gruppe går rundt i VitaPark med hvert deres kamera og ”rapporterer”, hvem de ser, hvad der foregår, hvilke lyde og dufte de indfanger, hvordan der fysisk ser ud…
  • Backcasting for hele gruppen, hvor de med afsæt i TV-reportagen fra 2025 systematisk går baglæns og bliver enige om, hvordan ser VitaPark så ud i 2020 i 2017…På denne måde bliver de store drømme ført tilbage til dagens virkelighed.

Dagen skabte gennem en fælles oplevelse ét billede af, hvad VitaPark skal være, et bud på de første skridt på vej mod at realisere det, og ikke mindst fælles opbakning til at få det til at ske.

Sparringspartner på strategiprocessen

Visionsdagens mange bidrag har Stine Jylov efterfølgende systematiseret og foldet ud som grundlag for strategien og nu også en forretningsplan. Her har Pluss bidraget med en række kombinerede sparrings- og rådgivningsmøder. Med ca. seks ugers frekvens har Stine Jylov og Karsten Vind i efteråret 2015 mødtes – typisk en halv dag. Mellem møderne har der været dialog om fremdriften og udarbejdelse af materiale.

Møder og dialog handlede om:

  • At skabe fælles billeder og et fælles sprog om VitaPark med afsæt i visionsdagens processer og output
  • At gå fra det abstrakte til det konkrete
  • Det processuelle om at få fastholdt enigheden fra visionsdagen blandt de forskellige interessenter
  • At finde veje til at overkomme udfordringerne – f.eks. hvordan der gennem projektudvikling og ekstern fundingsponsorater kan skabes tilstrækkelig økonomi til at realisere visionerne for VitaPark
  • At få skabt en business model canvas.

Arbejdsmetoden var først at designe en køreplan for processen, som hang sammen med Vitaudvalgets mødestruktur, kommunens budgetproces mm., og derefter systematisk møde for møde at bringe processen frem. Efter hvert møde blev der lavet en konkret plan for, hvad Stine Jylov skulle have afklaret og gennemført frem til næste møde – altså en systematisk udfoldelse af køreplanen for processen, og hvordan Vitaudvalget løbende skulle inddrages i strategiudviklingsarbejdet.