Hjem
Pluss har op til både OK11 og OK13 kortlagt anvendelsen af lærerenes arbejdstid på en lang række uddannelsesområder. Det drejer sig om Stx , Hhx, Htx, EUD, VUC, AVU og ligeledes på landets efterskoler. Analyserne er gennemført i samarbejde med eStatistik.

Paradigmeskifte i anvendelsen af lærernes arbejdstid

Med OK13 er der sket et paradigmeskifte i den måde, hvorpå uddannelsesinstitutionerne i Danmark skal planlægge, registrere og anvende samt følge op arbejdstiden i deres daglig virke. Det stiller særlige ledelsesmæssige krav, krav til anvendelse af studieadministrative systemer og andre planlægningssystemer mv. Som del af grundlaget for overenskomstforhandlingerne – både i 2011 og 2013 -  har Pluss kortlagt anvendelsen af lærernes arbejdstid på en lang række uddannelsesinstitutioner.

Det nye paradigme

OK13 indkapsler en ny overordnet ramme for ledelse og styring af lærernes arbejdstid frem for tidligere detailstyring med akkorder, lokalaftaler, skemabestemt bemanding mv. Fokus er nu på fuld ledelsesret, strategisk ledelse, behovsbestemt bemanding, dialog og målet om at arbejdstidsregler understøtter nye undervisningsformer og i sidste instans understøtter et kvalitetsløft.

”Vi står i dag over for en række nye muligheder for at udvikle institutionerne. Ledere har med overenskomstfornyelsen fra 2013 (OK13) fået en række nye rammer, der gør det muligt at bryde med faste traditioner, at afprøve nye samarbejdsformer og udvikle nye måder at tænke uddannelse, læring, undervisning og ikke mindst ledelse på. Topledernes rolle i forhold hertil er meget central,” Undervisningsminister Christine Antorinis invitation til 'Toplederkonference 2014 – Den nye ledelsesrolle efter OK 13' (uddrag).

Bidrag til forhandlingsgrundlaget

På en lang række uddannelsesområder - Stx , Hhx, Htx, EUD, VUC, AVU og ligeledes på landets efterskoler - har Pluss har op til både OK11 og OK13 kortlagt anvendelsen af lærerenes arbejdstid. Analyserne er gennemført i samarbejde med eStatistik. Se eksempel på arbejdstidsanalyse (Stx) her

Der er gennemført:

  • En kortlægning og kvantitativ analyse af læreres arbejdstid med afsæt i et egenudviklet registreringsværktøj
  • Besøg på alle uddannelsesinstitutioner i en repræsentativ stikprøve blandt institutionerne for at indsamle data
  • Analyser samt udarbejdet cases for at stille skarpt på forhold knyttet til ledelse, organisation, styring, procedurer og systemanvendelse

Opfølgning på OK13

I forbindelse med udrulningen af OK13 er Pluss blevet bedt om at gennemføre en pilotundersøgelse, der stiller skarpt på den praksis, som uddannelsesinstitutionerne på både det almene og det erhvervsgymnasiale område iværksætter rent ledelses- og styringsmæssigt for at udmønte OK13. Målet er at udarbejde en vejledning til at følge op på KPI’er, der giver institutionerne, Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen mulighed for at følge udviklingen i anvendelsen af lærernes arbejdstid efter OK13 sammen med fokus på en række andre udviklingsparametre – herunder kvalitet.