Hjem
”Pluss' indsigt i såvel virksomhedernes som Jobcenterets vilkår styrker implementeringen af vores virksomhedsstrategi - hele tilgangen har været fornyende," Vibeke Jensen, Beskæftigelseschef, Aarhus Kommune.

Partnerskab med virksomhederne i alle led fra konsulent til topledelse

I oktober 2013 vedtog Aarhus Byråd visionen: ”Danmarks stærkeste partnerskaber”, der blev udmøntet i strategien ”Partnerskaber med virksomhederne om vækst, job og socialt ansvar”. Over otte måneder har Pluss faciliteret strategiudbygning, konceptudvikling og implementering af strategien til nye måder at arbejde – og arbejde sammen på – i Beskæftigelsesforvaltningen og med virksomhederne i Aarhus.

Styret proces med viden, praksis og ejerskab gør strategi til ny hverdag

Det metodemæssigt unikke i projektet er:

 • Den aktive inddragelse af virksomheder i implementeringsfasen
 • Den åbne og involverende proces, hvor medarbejdere og ledere fra alle afdelinger sammen har udviklet koncepterne og efterfølgende været spydspidser i implementeringen
 • At styregruppen for hele projektet var hele chefgruppen

Det har skabt en forankret forandringsproces, hvor medarbejderne og chefer er og føler sig involveret og dermed tager ejerskab for den nye hverdag i Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus.

De vigtigste aktiviteter:

 • Ledere og medarbejdere udviklede koncepter til at omsætte strategi til praksis
  Fire udviklingsgrupper med hver med otte medlemmer – syv medarbejdere fra forskellige afdelinger under ledelse af en chef – udviklede parallelt de fire koncepter for Virksomhedsbesøg, Key Account Management, Videndeling og Netværk. Udviklingen skete i en række hel- og halvdagsarbejdsmøder i hver gruppe og workshops for alle grupper. Pluss har faciliteret arbejdsgrupperne og workshops og formuleret koncepterne.
 • Pilottest af koncepterne og af det 20 mands store ambassadørkorps
  De tyve medarbejdere fra alle afdelinger af forvaltningen, som efterfølgende har været ambassadører i implementeringen, pilottestede koncepterne. Testen skete i medarbejdernes praktiske hverdag med virksomhedsbesøg, samarbejde og formidling mellem kollegaer og afdelinger, så testen blev en reel afprøvning. I testforløbet facilterede Pluss 3x2 to heldags-workshops med erfaringsopsamling og input fra bl.a. virksomheder om deres behov og forventninger til samarbejdet med virksomhedskonsulenterne. Erfaringerne fra pilottesten blev indarbejdet i de fire koncepter.
 • Heldagsseminar klædte de 60 ledere på til implementeringen i deres afdelinger
  Lederne i Beskæftigelsesforvaltningen udarbejdede i fællesskab implementeringsplaner for virksomhedsstrategien og drøftede muligheder og udfordringer med tre virksomheder. Seminaret var tilrettelagt og faciliteret af Pluss.
 • Specialuddannelse til alle 120 konsulenter med virksomhedskontakt
  Alle konsulenter med virksomhedskontakt er på to heldagskurser uddannet i opsøgende virksomhedskontakt, servicering af virksomhederne og videndeling internt i forvaltningen. Uddannelsen er gennemført i fem hold med undervisning, opgaver og oplæg – bl.a. fra 10 virksomheder (to virksomheder på hvert hold), som i oplæg og i den efterfølgende dialog fortalte om deres behov og forventninger til samarbejdet med beskæftigelsesforvaltningen. Undervisningsforløbet var tilrettelagt og faciliteret af Pluss.
 • 16 konsulenter uddannet til Key Account Management
  De konsulenter, som skal rekruttere og servicere de 15-20 vigtigste virksomheder i Aarhus, fik en særlig uddannelse i at anvende konceptet for håndtering af Key Account Management. Pluss har tilrettelagt og gennemført undervisningen på et heldags- og to halvdags kurser.
 • Introduktion til alle 1.000 medarbejdere
  Alle medarbejdere i Beskæftigelsesforvaltningen fik gennem en forelæsningsrække over tre dage introduktion til omlægningen af forvaltningens praksis. Temaer strakte sig fra en grundlæggende introduktion til erhvervsstrukturen i Aarhus til rekruttering og match.