Hjem
"Vi meget tilfredse med de resultater, der er skabt i EjerskifteDanmark. En stor tak til de mange private og offentlig samarbejdspartnere, der sat ejerskifte på dagsorden og til vejlederne, der har været i dialog med mere end 600 virksomheder. Projektet har bevist, at det brede samarbejde kan gøre en forskel," Anders Hofmann, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen

Pluss i spidsen for landsdækkende ejerskifteindsats

Pluss har gennem 1½ års indsats i "EjerskifteDanmark" fået danske virksomhedsejere til at arbejde med exit som integreret del af deres strategiske forretningsudvikling, og til at motivere købere til at overtage.

Enormt behov for at ejerskifte mindre danske virksomheder

De seneste undersøgelser viser, at halvdelen af ejerne i mindre danske virksomheder ingen exit strategi har for deres virksomhed på trods af, at næsten 40 procent af dem forventede et ejerskifte inden for 10 år. Samtidig har antallet af ejerskifter været faldende. Det er ikke blot en stor udfordring for den enkelte virksomhed men i høj grad for samfundet, for alternativet til ejerskifte er ofte at lukke virksomheden.

EjerskifteDanmark med Pluss i spidsen har imødekommet denne udfordring ved at:

  • Opbygge et aktivt og landsdækkende netværk blandt aktører og interessenter, der har indflydelse på og/eller selv virker på ejerskifteområdet og relevante relaterede områder.
  • Udbrede information og awareness omkring ejerskifte og exit på landsplan.
  • Fremme aktiv brug af materialer og metoder om ejerskifte blandt aktører og interessenter i hele Danmark, der servicerer virksomhederne.
  • Sikre den fremadrettede forankring efter projektets afslutning, således at aktører og interessenters fortsætter deres indsats uden central ledelse og finansiering.

Erhvervsstyrelsen har valgt Pluss til at stå i front og styre det tætte samarbejde i indsatsperioden med en solid gruppe partnere bestående af Dansk Erhvervsfremme, DI, Danske Advokater, FSR, Finansrådet, Væksthusene og match-online for at bringe ejerskifte på dagsordenen på alle niveauer: rådgiverne omkring ejerskifter, købere af virksomheder, virksomheder der skal ejerskiftes samt alle de interessenter, der bakker op om og styrker ejerskifter i danske virksomheder.

De væsentligste indsatser i EjerskifteDanmark

  • Synlighed gennem 11 nyhedsbreve, mere end 120 artikler i diverse medier, herunder et selvstændigt tillæg i Børsen og over 10.000 unikke besøgende på EjerskifteDanmark.dk
  • Etableret 31 lokale ejerskiftegrupper bestående af rådgivere og vejledere inden for ejerskifte, der sammen arbejder for at sætte ejerskifte på dagsordenen hos lokale virksomheder
  • Etableret et partnerskab med 33 stærke nationale organisationer, som fortsat sætter ejerskifte på dagsordenen hos deres medlemmer
  • Dannet et vejlederkorps med 33 ejerskiftevejledere, som indtil nu har hjulpet 600 virksomhedsejere med en afklaring af ejerskifte i deres virksomhed. Mange fortsætter indsatsen efter projektperioden
  • De 15 nationale organisationer fra EjerskifteDanmarks Partnerskab mødes fremover halvårligt i en ejerskiftegruppe med fokus på fortsat dialog, nye arrangementer og videndeling, kombineret med et større årligt arrangement

Samarbejdspartner: Anders Hofmann, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen