Hjem
Pluss har som evaluatorer fulgt projektet i de snart tre år, det har været i gang. Det har givet os en unik viden om fastholdelsesproblematikkerne og de redskaber, der kan bruges til at forebygge frafald – og ikke mindst hvordan man får redskaberne til at virke i praksis

Preventing dropout i ungdomsuddannelserne

Lærere, vejledere og ledelser på tolv ungdomsuddannelses- og vejledningsinstitutioner på begge sider af Øresund har de seneste tre år arbejdet systematisk med at udvikle nye metoder til fastholdelse af elever, omsætte de gode resultater til praksis på egne institutioner og sprede viden bredt blandt de deltagende institutioner og andre interesserede

Forskningsbaseret vidensudvikling

I projektets første 1½ år var der fokus på at udvikle metoder til at forebygge frafald, skabe motivation og bedre vejledning. Det foregik i såkaldte forskningscirkler, hvor en række forskere fra danske og svenske universiteter sammen med praktikere fra de deltagende uddannelsesinstitutioner diskuterede, udviklede og afprøvede metoder til fx inkluderende undervisning, bevægelse i undervisningen eller nye former for vejledning.

I projektets sidste fase er der fokus på at få den store viden og de gode erfaringer integreret i dagligdagen på de deltagende uddannelsesinstitutioner og at få spredt denne viden til andre interesserede.

I projektet har man arbejdet i fem ”spor”:

  • Sproglig udvikling
  • Elevtrivsel
  • Inkluderende undervisning
  • Fremtidens vejledning
  • Ledelsesnetværk

Hvert spor har produceret et eller flere produkter, som kan ses på projektets hjemmeside
 

De tolv partnere i Preventing Dropout

Preventing Dropout er et netværksprojekt med tolv samarbejdspartnere fra Øresundsregionen. Formålet er at skabe et integreret samarbejde mellem gymnasieskoler, vejledere og forskere i Sverige og Danmark om at udvikle og dele viden om, hvordan flere kan gennemføre en gymnasial uddannelse.

Partnerne er primært svenske og danske gymnasieskoler: UU-Center Syd, Tårnby Gymnasium & HF, CPH West, Kongsholm Gymnasium & HF, Rødovre Gymnasium, Høje Tåstrup Gymnasium, Avedøre Gymnasium, Københavns Åbne Gymnasium, Malmø Stad Utbildningsförvaltningen, FoU Malmø Utbildning, Nørre Sorgenfri Gymnasieskola, Malmö Borgarskola, Park Skolan, Rönnens Gymnasium og Malmø Latin.