Hjem
”I processen tænkte jeg tit, ’hvordan kommer vi videre herfra’. Men ved hvert møde med Lars oplevede jeg, at han samlede trådene og bragte os videre til den næste milestone,” direktør Anders F. Møller, Lollands Bank

’Værdi for alle’ – strategi 2017-20 i Lollands Bank

Med bestyrelsen for bordenden har direktion, ledere og medarbejdere skabt den værdibaserede vækststrategi med tilhørende handlingsplaner for fusionsbanken Lollands Bank

Lollands Bank og Vordingborg Bank fusionerede 20. december 2013 med Lollands Bank som den fortsættende. Bankens medarbejdere er fordelt på 6 banksteder, hvor bankstedet i Nakskov tillige er hovedsædet, ligesom der i Vordingborg filialen er stabsfunktioner.

”Pluss designede vores strategiforløb, så vi i bestyrelsen fik den centrale rolle i processen, vi ønskede, samtidig med at ledergruppen og mellemlederne udviklede strategien med det deraf følgende engagement og ansvar for vores nye strategi,” bestyrelsesformand Preben Pedersen, Lollands Bank

Struktureret udviklingsproces baseret på analyser

Den vision og mission, der blev fastlagt ved fusionen, er grundlaget for vækststrategien ’Værdi for alle’. Strategiudviklingsprocessen er foregået i grupper på tre niveauer på grundlag af løbende analyser:

 • Strategigruppen på 4 personer, ledet af bestyrelsesformanden, fastlagde i dialog med chefgruppen rammerne og de strategiske mål
 • Chefledergruppen og HR chefen, ledet af direktør, udviklede strategien
 • Tre tematiserede arbejdsgrupper, ledet af de relevante chefer, udviklede et katalog med prioriterede indsatser til realisering frem mod 2020
 • I tæt samspil med strategigruppen og chefgruppen var Pluss konsulenten den gennemgående facilitator for grupperne, hvor han:
 • Strukturerede dialogerne i grupperne og leverede de nødvendige redskaber og metoder til systematisk progression
 • Var det kritiske eksterne øje på analyser og beslutninger
 • Var førsteskriver på procesnotater og strategioplæg
 • Planlagde og gennemførte den involverende medarbejderdag

… og var den, som gennem proaktiv planlægning sikrede fremdrift i udviklingsprocessen, samlede trådende samt tids- og indholdsmæssigt fik afstemt gruppernes drøftelser og beslutninger.

Medarbejder kick-of får strategien til at leve

To uger før medarbejder kick-of blev medarbejderne via Skype introduceret til den nye strategi.

”Forløbet har allerede flyttet hele bankens ledelseslag med et skærpet blik på fremtiden, og vi er modnet til rent faktisk vil ændre os i den retning, strategien peger,” HR-chef Connie Ahm, Lollands bank

Kick-of var lørdag den 18. marts, hvor Pluss havde tilrettelagt en sjov, kreativ, energisk og overraskende dag for alle medarbejdere om det at være fælles om at præge banken som arbejdsplads.

I dagens anledning var Nykøbing Falster Hallen indrettet til et klassisk stjerneløb med fire poster. Posterne bestod af udvalgte tværgående temaer, som skal få strategien til at leve:

 • Arbejdsglæde, engagement og begejstring
 • Kundens værdioplevelse
 • Værdierne – handlekraft, værdiskabende, ordentlighed
 • Forventninger og feedback

Medarbejderne blev inddelt i fire grupper på tværs af niveauer, afdelinger og filialer, hvor de løste den aktuelle posts kreative opgaver. Herefter blev medarbejderne samlet i deres egne filialer/afdelinger. Her udvikle de forslag til, hvordan de konkret kan handle i deres filial/afdeling for at gøre strategien til hverdagspraksis. Hermed er en succesfuld implementering af ’Værdi for alle’ sat i gang.