Hjem

Dagens Dagsorden

Pluss ønsker, at de mange offentlige bestyrelser får en (større) stemme i offentligheden samtidig med, at de får inspiration, viden og redskaber til at udvikle en god bestyrelsespraksis for deres institutioner/virksomheder.

En stemme til de offentlige bestyrelser

Pluss Leadership tog i 2011 initiativ til Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser. Ved etableringen var Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser et abonnementsbaseret betalingstidsskrift. I 2013 valgte vi at udvide vores formidling af viden om offentligt bestyrelsesarbejde til det internetbaserede Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser og bibeholde Dagens Dagsorden som tidskrift, men uden betaling.

Afsættet for etableringen var det store antal nye bestyrelser for primært ungdoms- og videregående-uddannelsesinstitutioner samt offentlige forsyningsselskaber, som opstod i forlængelse af 00’ernes selvstændiggørelse af dem. I alt er der ca. 4.000 institutioner og virksomheder (offentligt ejede eller selvejende institutioner), som nu ledes af egen bestyrelse.

Aktiviteter:

  • Driver hjemmesiden af samme navn, hvor der pt. ligger 300 fagligt kvalificerede artikler
  • Udgiver løbende nyheder til 1.100 abonnenter (gratis at abonnere)
  • Udgiver et tidsskrift med 20-24 sider 4-6 gange årligt til abonnenterne
  • Afholder Årets Offentlige Bestyrelseskonference for 150-250 deltagere
  • Uddeler Årets Offentlige Bestyrelsespris
  • Netværker med pt. 10 bestyrelsesforeninger/brancheorganisationer
  • Netværker med forskere og eksperter om at samle viden/formidle viden og forskningsresultater

Særligt om partnerskab med brancheorganisationer og bestyrelsesforeninger

Vi har etableret og faciliterer et netværk med hovedparten af bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for offentlige bestyrelser, bl.a. deltager bestyrelsesforeningerne for Gymnasierne, VUC, Erhvervsskolerne, SoSu og Erhvervsakademierne i netværket.

Vi mødes uformelt fire gange årligt om de udfordringer, bestyrelserne i de enkelte sektorer aktuelt står overfor og de aktiviteter, der udføres i regi af Dagens Dagsorden. Drøftelserne munder ud i ideer og anbefalinger til temaer og problemstillinger, som Dagens Dagsorden kan belyse i kommende nyheder og tidsskrifter, samt temaer og oplægsholdere til den årlige konference, således at vi sikrer aktualitet og kvalitet i vidensformidlingen.

Bestyrelsesforeningerne ser Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser som et supplement til det, de gør i eget regi. Temaerne på Årets Offentlige Bestyrelseskonference holdes f.eks. på det overordnede niveau og trækker linjer på tværs, så den ikke konkurrerer med årsmøder og lignende faglige arrangementer.

Læs mere om Dagens Dagsorden på hjemmesiden her.