Hjem

Effektivt arbejdsmarked

Det hurtige og præcise match mellem ledige og jobåbninger er vejen ud af ledighed for den enkelte og vejen til vækst og udvikling i hele samfundet. Vi bistår aktører og organisationer med at blive bedre til at finde de rigtige døre ind til virksomhederne, og hvordan de ledige finder døråbningerne.

Vejen til en ny arbejdsmarkedsindsats

De nye mål og spilleregler for beskæftigelsesområdet i kombination med virksomhedernes øgede behov for arbejdskraft kalder på helt nye måder til at løse den danske arbejdsmarkedsindsats. Udfordringerne er umiddelbart størst for kommuner og jobcentre, men også uddannelsesinstitutionerne, A-kasserne og arbejdsmarkedets organisationer møder nye krav til samarbejdet og til en mere helstøbt indsats over for ledige og virksomheder.

 

Drift og udvikling skal køre sideløbende

Alt imens driften kører, skal aktørerne udvikle nye og praktiske løsninger og koncepter. Da forandringer skal ske hele vejen rundt i arbejdsmarkedsindsatsen, og løsningerne tilpasses de lokale udfordringer, bliver det en bred vifte af indsatser i en kontinuerlig udvikling, afprøvning og konsolideringsproces, som skal skabe resultaterne.

Vi bistår organisationer og aktører på arbejdsmarkedsområdet med udvikling af hele spektret fra strategiudvikling, over organisationsudvikling, til udvikling af værktøjer samt træning af ledere og medarbejdere. Vi bidrager også til at skabe overblik og beslutningsgrundlag med strategiske analyser samt indhentning af kvalitativ viden og surveys.

Et eksempel på vores praksisnære tilgang viser vi i folderen Spil effektiviserer daglig praksis i lange borgersager' om at forløse medarbejdernes ideer til hurtigere at få borgerne tilbage i selvforsørgelse.