Hjem

Effektvurdering

Evaluering skaber indsigt i, hvordan indsatser virker. Den indsigt bruger vi til at vurdere effekter og til at skabe grundlag for læring om, hvordan indsatser skal udformes, så de får maksimal effekt.

Klarhed over årsagssammenhænge

Evaluering handler om at forstå, hvordan projekter og programmer virker som forudsætning for at kunne vurdere deres effektskabelse.

 

Effektvurdering

Når en indsats er igangsat, og vi vil måle, hvilken effekt den har skabt, tilbyder vi:

  • Ved hjælp af registerdata og elektroniske surveys og evt. opfølgende interviews skaber vi overblik over effektskabelsen
  • At give anbefalinger til evt. justering af indsatsen.