Hjem

Ejerafklaring

Det værdiskabende bestyrelsesarbejde i mange vækstvirksomheder starter ved ejerlederen eller -lederne.

Ejerstrategi er forudsætningen for værdiskabelse

Det er altafgørende for værdiskabelsen i bestyrelsesarbejdet såvel som i virksomheden, at ejerne ved, hvad de vil, eller sagt med andre ord, at der er etableret en form for ejerstrategi. Er der flere ejere, er samspillet om ejerstrategien blandt ejerne afgørende.

Pluss tilbyder at skabe grundlaget for ejerstrategi gennem:

  • Fortrolige samtaler med ejer(ne)
  • Coaching og workshops

På den måde opnås en erkendelse, et ’sprog’ og en ærlighed blandt ejerne om strategien og dens bevæggrunde.

Ledelse og strategi til værdiskabelse

Når en ejerstrategi er på plads, skal der fokus på selskabsledelsen og virksomhedsstrategien. Selskabsledelse handler om det værdifulde samspil mellem ejeren, bestyrelsen og den daglige ledelse. I ejerledede virksomheder er disse roller imidlertid ofte blandet sammen. Mange opnår ikke det fulde udbytte af en bestyrelse, og dermed ligger for mange emner og opgaver på den daglige ledelse.