Hjem

Ejerledelse

Ledelsesopgaven er en konsekvens af den succesfulde iværksætters evne til at få sin virksomhed til at vokse. Ledelsen af den større og mere komplekse organisation kan tage rigtig meget tid – og måske har ejerlederen hverken lyst til eller evner for at lede. Ofte ser vi, at både ledelsesrollen og ejerrollen bliver dårligt forvaltet med mistrivsel til følge for både ejerlederen og organisationen.

Ejerskab og lederskab i ét

Hovedparten af de danske små og mellemstore virksomheder er ejerledede – dvs. ejerkreds og lederkreds er samlet hos én eller en snæver ejerkreds. Det giver særlige styrker, men også særlige udfordringer.

Den gode ejer og den gode leder

Vi bistår ejerledere med at få rum til at beskæftige sig med det, der giver størst værdi for virksomheden – og det er også ofte de opgaver, ejerlederen har allermest lyst til.

Find din reelle motivation

Første skridt på vejen til at blive en god ejer og leder er, at lederen træder et skridt tilbage fra hverdagen og reelt bliver klar på, hvad der i grunden er formålet, drømmen, ambitionerne med at eje virksomheden. Dernæst skal ejeren blive klar på, hvad der driver og motiverer og få et overblik over, om det overhovedet er realistisk! Det gør en verden til forskel, om ejere er motiveret af ønsket om at tjene penge, om selvbestemmelse og frihed, om at gøre en forskel, eller …?

Forstå ejer- og lederrollerne i din virksomhed

Næste skridt på vejen er at forstå ejerrollen og lederrollen i virksomheden – og hvordan der i ejerkredsen kan bedrives godt ejerskab og godt lederskab.

Mange ejerledere er blevet ledere, fordi de har haft succes. De har skabt en virksomhed, som er vækstet, og som konsekvens heraf er ledelsesopgaven vokset og er blevet mere kompleks. Det fanger ofte ejerlederen i en fortravlet position, hvor ejerlederen hverken bruger sin tid og evner på det, der gør en forskel i virksomheden, eller hvor ejerlederen får størst arbejdsglæde – de sure nødvendige opgaver ingen andre tager sig af. Konsekvensen af at have skabt en succesfuld virksomhed er derfor paradoksalt nok, at såvel lederrollen som ejerrollen bliver dårligt forvaltet samtidig med, at ejerledelsen mistrives.

Procesbistand til den gode ejer og leder

Med afsæt i vores indsigt i ejerledervirksomheder og erfaringer med at ejerafklare flere hundrede ejerledere, kan vi bidrage til:

  • Gennem coaching og sparring at finde frem til ejerlederens ønsker, muligheder og udfordringer og omsætte det til den ’rigtige’ ejerrolle og den ’rigtige’ lederrolle
  • At sætte og udvikle et stærkt lederteam omkring ejerlederen
  • At etablere en stærk bestyrelse med eksterne medlemmer, der kan støtte ejerlederen i at varetage ejerens interesser i at drive en god virksomhed
  • At forberede et eventuelt ejerskifte.