Hjem

Ejerskab og historie

Ledelsens pejlemærke er at sikre, at vi når de forretningsmæssige mål på en måde, der afspejler værdiskabelse, fairness og troværdighed.

Ejerskab og historie

Pluss Leadership A/S blev etableret 1. november 2001 af den daværende administrende direktør Jørgen Ulrik Jensen sammen med 3 partnere: Jens Otto Kjær-Hansen, i dag rektor for Danmarks Journalist- og Mediehøjskole, Gert Thomsen, i dag direktør i Hedensted-gruppen, samt Hans Henrik Heming, i dag selvstændig med egen virksomhed.

Den 1. januar 2012 blev Orbicon A/S, en af landets førende rådgivende ingeniørvirksomheder, medejer af Pluss ved køb af en aktieandel på 35 procent. Orbicon er en del af Dalgasgroup koncernen, der er ejet af foreningen Hedeselskabet.

 

Hovedaktionærerne i Pluss er Jørgen Ulrik Jensen og Orbicon. Herudover har Søren Tholstrup, partner siden 2005, Karsten Vind, partner siden 2012, Thomas Lyhne, partner siden 2016, samt professor Steen Thomsen, CBS tilsammen en ejerandel på 25 procent.

Bestyrelsesformand for Pluss siden starten i 2001 er professor Steen Thomsen, direktør for Center for Corporate Governance på Copenhagen Business School. Adm. direktør Jesper Nybo Andersen og direktør Marianne Madsen fra Orbicon er indtrådt i bestyrelsen i 2012 i forbindelse med deres køb af ejerandel.

 

Om Orbicon A/S

Orbicon skaber bæredygtige løsninger inden for udvikling og beskyttelse af miljø- og naturressourcer og inden for klimatilpasning og udvikling af byer. Orbicons spidskompetencer er miljø, forsyning, byggeri, arbejdsmiljø, anlæg, klima og energi, drift og vedligehold samt informatik.

Læs mere om Orbicons ejerforhold, historie og kompetencer her.