Hjem

Ejerskab og historie

Ledelsens pejlemærke er at sikre, at vi når de forretningsmæssige mål på en måde, der afspejler værdiskabelse, fairness og troværdighed.

Ejerskab og historie

Pluss Leadership A/S blev stiftet 1. november 2001 af Jørgen Ulrik Jensen, som fortsat er hovedaktionær i virksomheden.  

Gennem tiden har der været flere partnere og medejere, som ikke er en del af firmaet i dag. Det nuværende ejerskab og ledelse i Pluss har følgende tidslinje:

  • I 2005 købte Søren Tholstrup sig ind i firmaet.
  • I 2012 købte det rådgivende ingeniørfirma, Orbicon, en del af Dalgas Group og Hedeselskabet, sig til en ejerandel på 35 %. Samtidig tiltrådte Karsten Vind som partner og medejer
  • Stefan Brendstrup blev ansat som chefkonsulent i 2017 og i 2018 endvidere som partner
  • I 2018 aftaltes det, at Orbicon inden for en nærmeste bestemt tidshorisont skulle afhænde sine aktier til partnere i Pluss Leadership. Samtidig skete der en koncernintern overførsel af Orbicons ejerandel til Dalgas Group. I løbet af 2020 forventes det, at Pluss vil være en ren partnerejet virksomhed.
  • Tonny Johansen blev ansat som managing partner i 2018 og indgik i ejerkredsen.
  • Ane Iversen blev ansat i 2013 og i 2019 udnævnt til partner uden ejerskab.
  • Nikolai Weissert blev ansat som juniorkonsulent i 2013, som konsulent i 2017 og udnævnt som partner i 2020.