Hjem

Job til talentfulde flygtninge

Ventetid er den største kompetence og motivationsdræber, derfor vil vi nu udvikle og afprøve metoder til at skabe jobmatch straks efter en talentfuld flygtning får opholdstilladelse. Det kan sikre virksomhederne den faguddannede og ufaglærte arbejdskraft, som de mangler i dag, og som de i stigende grad kommer til at mangle de kommende år.

Talent Programme Aarhus 2016-2017

Med Pluss som projektleder og med opbakning fra LO Aarhus og Erhverv Aarhus realiserer Aarhus Kommune match-making programmet ”Talent Programme Aarhus 2016-2017”. Overskriften for programmet er at høste praktiske erfaringer med at få aarhusianske talentfulde flygtninge i job straks, de har fået opholdstilladelse. Målet er at sikre aarhusianske virksomheder kvalificeret arbejdskraft og som sideeffekt at styrke flygtningenes integration i det danske samfund gennem en succesfuld integration på arbejdsmarkedet.

Flygtningene matches til fundne jobåbninger

For at undgå, at de ressourcestærke og motiverede flygtninge ”demotiveres” i en unødig ventetidsproces i asyl- og integrationsfasen, begynder den virksomhedsrettede indsats i Talent Programme Aarhus allerede i overgangsfasen på asylcentrene. Det sker ved at udnytte asyl- og integrationsfasen til både kompetenceafklaring og opkvalificering af de tildelte flygtninge til Aarhus Kommune.

Som noget afgørende nyt er der i programmet etableret aftaler med lokale virksomheder med arbejdskraftbehov om jobåbninger til flygtninge. I kompetenceafklarings- og opkvalificeringsforløbet screenes flygtningene efter konkrete kompetencer og motivation til jobåbningerne, hvorefter de 50 mest talentfulde udvælges. Altså helt på samme måde som ved ordinær rekruttering, hvor man finder den bedste kandidat til et job. Se video med Muhanad, som er på vej i ordinært job hos BUUS Anlægsgartner her.

12 måneders individuelt og håndholdt forløb for de udvalgte

Efter det indledende introforløb bliver de valgte kandidater indsluset i talentprogrammet med en intensiv håndholdt indsats, hvor både den enkelte nyankomne flygtning og virksomheden klædes på og følges tæt undervejs. Læs om introcampen for hold ét her

Programmet består af et individuelt tilrettelagt forløb med op til 12 måneders virksomhedsforløb. Forløbene understøttes af sprogundervisning, virksomhedsmentorer, fælles kurser og personlige vejledere. Læs om hold éts erfaringer med det danske arbejdsmarked tre måneder efter introcamp her

Kandidater, der ikke udvælges efter introforløbet, fortsætter i Aarhus Kommunes ordinære integrationsprogram.

Maria Cathrine Christiansen er Pluss’ spydspids i marken

Maria er Pluss’ mentor for alle talenterne og kontaktperson for alle de virksomheder, hvor talenterne er i praktik eller i job. Hun afdækker virksomhedernes arbejdskraftbehov, matcher talenterne og virksomheder samt laver opfølgning. Og ikke mindst bidrager hun til at udvikle, afprøve og dokumentere de metoder, som kan få talentfulde flygtninge hurtigt i job.

Erfaringerne samles og formidles

Talent Programme Aarhus 2016-2017 er et toårigt demonstrations- og udviklingsprojekt, som udvikler, afprøver og udbreder viden om nye metoder til at skabe succesfulde match mellem talentfulde flygtninge og jobåbninger. Målet er, at Jobcenter Aarhus – og alle andre, som arbejder med at få flygtninge i job – kan implementere metoderne i deres indsatser, så virksomheder og talentfulde flygtninge i hele Danmark får gavn af projektet. Erfaringerne opsamles og formidles løbende, bl.a. i et netværk for ledere og vejledere på virksomhederne, hvor de kan udveksle erfaringer.