Hjem

Læringsorienteret evaluering

Der udvikles for meget og implementeres for lidt, fordi udviklingen ikke evalueres.

Klarhed over årsagssammenhænge

Evaluering handler om at forstå, hvordan projekter og programmer virker som forudsætning for at kunne vurdere deres effektskabelse.

Læringsorienteret evaluering

Når et udviklingsprojekt er gennemført, er effekten naturligvis interessant, men skal man for alvor blive klogere, skal man lære metodisk og praktisk af projektet.

I Pluss:

  • Samler vi systematisk op på design, processer og indsatser til fremadrettet læring for vores kunder i konkrete projekter
  • Bruger vi vores læring fra tidligere projekter, når vi designer nye tiltag.

Vi anvender en bred vifte af metoder til læringsorienteret evaluering fra registerdata til dybdeinterviews og workshops.