Hjem

Ledelse af erhvervsindsatser

Vi forstår ”det virkelige liv” i de små og mellemstore virksomheder, og vi forstår de politiske målsætninger med de dynamikker og processer, der gælder her. De to verdener forener vi i vores ledelse af erhvervsindsatser.

Ledelse af nationale erhvervsindsatser

Pluss leder – og har ledet – en række nationale indsatser inden for erhvervsudviklingsområdet. I vores programledelse tilbyder vi hele udviklings- og driftspakken med bl.a.:

  • Design, udvikling og vedligehold af hjemmeside med blogs og nyheder
  • At servicere borgere med råd og sparring
  • At tilrettelægge, inddrage og facilitere procesforløb for nøgleaktører på programområdet
  • At opsamle erfaringer og dokumentere effekterne.

Indsigten i to verdener driver resultaterne

Vores styrke er, at vi fra den daglige praktiske rådgivning af små og mellemstore virksomheder ved, hvordan de tænker og hvorfor. Samtidig har vi gennem mange år bistået organisationer og myndigheder med at skabe overblik over landskabet af erhvervsfremmeaktører, interesseorganisationer, offentlige institutioner og private aktører. Og med det afsæt har vi  udarbejdet strategier og programmer, der kan realisere de politiske målsætninger gennem en koordineret involvering af erhvervsfremmeaktører, interesseorganisationer, offentlige institutioner og private aktører.

I gennemførelsen af større, nationale indsatser sætter vi en stærk intern projektledelse og tilknytter et handlekraftigt team af samarbejdspartnere med viden, netværk og ressourcer.

Det sikrer indfrielsen af de opstillede mål inden for de fastlagte rammer, hvilket vi har rigtig mange succesfulde erfaringer med for væksthusene, den lokale erhvervsservice, brancheorganisationer – Dansk Industri, FSR, Danske Advokater, Finansrådet m.fl. – og private aktører.