Hjem

Leder- og organisationsudvikling

Bevægelsen fra monopoler til mere markedsstyrede virksomheder stiller store krav til ledelse og organisation.

Udvikling og træning til målrealisering

I tæt samarbejde med ledere og medarbejdere organiserer og faciliterer vi de processer, der udvikler organisationen og de enkelte medarbejdere til at kunne realisere virksomhedens udviklingsmål.

Vi tilbyder bl.a. at:

  • Designe og facilitere processer til udvikling af ledelsesgrundlag og -systemer
  • Designe og facilitere processer til udvikling af kompetencer, kultur og værdier i organisationen
  • Redesigne organisationen i tæt samarbejde med ledergruppen
  • Designe, udvikle og træne ledergrupper i program- og projektledelse
  • Rekruttere ledere.