Hjem

Lederrekruttering

Pluss har et effektivt og velafprøvet rekrutteringskoncept målrettet uddannelsesinstitutioner, hvor der skal sikres ejerskab i en bredere interessentkreds til den endelige beslutning om ansættelse af ny leder, rektor eller direktør.

Rekruttering med sektorindsigt

Pluss’ rekrutteringskoncept er bygget på vores kendskab til skolerne, samt de politiske og styringsmæssige udfordringer hos de selvejende uddannelsesinstitutioner ud fra de mange opgaver, vi har løst for både ministeriet og institutionerne – og på beslutningsprocessen med involvering af mange interessenter om rekruttering af en ny leder, rektor eller direktør.

Individualiseret rekrutteringsproces

Alle rekrutteringer er unikke; derfor tilpasser vi vores koncept til den aktuelle rekruttering. Men rekrutteringen gennemføres altid i tæt samarbejde med bestyrelsen og evt. et ansættelsesudvalg. De inddrages i forbindelse med drøftelse af og beslutning om job- og personprofil på en workshop, i samtalerunder, ligesom de naturligvis træffer det endelige valg.

Konsulenten fra Pluss varetager typisk følgende opgaver:

 • Sekretariatsfunktion i forhold til ansættelsesudvalget
 • Interviews med interessenter omkring stillingen
 • Udarbejder af udkast til job- og personprofil samt stillingsannonce med layout; færdiggørelse af materialet efter ansættelsesudvalgets og bestyrelsens godkendelse; indrykning af annonce i aftalte medier
 • Registrering og besvarelse af indkomne ansøgninger
 • Håndtering af fortrolige forespørgsler fra kandidater
 • Screening samt kort skriftlig vurdering af ansøgninger og indstilling af kandidater til første samtale i dialog med ansættelsesudvalget
 • Indkaldelse af kandidater til og mødeledelse ved første samtalerunde i ansættelsesudvalget. I forlængelse af første samtalerunde udpeges 2-3 kandidater til anden samtalerunde

Fortsætter...

...fortsættelse

 • Persontest af udvalgte kandidater, der går videre til anden samtalerunde
 • Referencetagning på udvalgte kandidater
 • Udarbejdelse af opgave(r) til anden samtalerunde i dialog med ansættelsesudvalget
 • Indkaldelse af kandidater til og mødeledelse ved anden samtalerunde
 • Telefonisk besked til den person, som man beslutter at ansætte
 • Skriftligt afslag til alle ansøgere, som ikke indkaldes til samtale
 • Skriftligt afslag, med mulighed for mundtlig uddybning, til de kandidater, som har været til samtale, men ikke fået tilbudt stillingen.
 • Opfølgning med både direktøren og bestyrelsesformanden tre måneder efter tiltrædelse.