Hjem

Løbende evaluering

Udvikling og drift smelter i stigende grad sammen. Evaluering kan derfor ikke vente.

Klarhed over årsagssammenhænge

Evaluering handler om at forstå, hvordan projekter og programmer virker som forudsætning for at kunne vurdere deres effektskabelse.

Løbende evaluering

Evaluering skal tænkes ind i udviklingsprocessen, fordi vi sjældet får mulighed for at stoppe op for at:

  • Få afdækket kausalsammenhængene
  • Få belyst indsatserne
  • Få målt effekterne

Inden vi lader et udviklingsprojekt fortsætte i løbende drift, eller lukker det ned. Der er med andre ord behov for at kunne justere til undervejs.

Vi tilbyder at lave forløb, der skaber iterationer og muliggør løbende justering på en systematisk måde.