Hjem

Mål og indsats

Eksekvering af en fastlagt strategi i en foranderlig verden kræver gode pejlemærker og en tilpas fast hånd

Metoder til strategieksekvering

I Pluss har vi gode erfaringer med at hjælpe vore kunder med at fastlægge klare principper og metoder til ledelsesmæssigt at holde godt styr på strategieksekveringen. Begge dele er nødvendige, for når forandringens vinde blæser, ændres udfordringerne med at skabe og gennemføre forandringer, og så går det ikke helt som forventet.

Indførelse af mål, målemetoder og opfølgningsmetoder

For at vide, om vi lykkes, har vi brug for at vide, hvad vi skal opnå. Derfor er fastlæggelsen af klare og kommunikerbare mål vigtige – ikke kun for ledere, men også for de medarbejdere, der har brug for at vide, hvad der forventes, og hvor godt de lykkes med det.

Vi anbefaler, at virksomheden eller organisationen arbejder med et enkelt holistisk måleredskab. Redskabets elementer består af strategiens vision og overordnede målsætninger ”nedbrudt” til konkrete mål og delmål – gerne for hver afdeling og hver medarbejder, så det bliver så nærværende som muligt. Tankerne bag Balanced Scorecard ® kan med fordel anvendes, for her måles ikke kun i økonomiske termer, men også i det, der skaber grundlaget for økonomien, hvilket ofte er mere nærværende for den enkelte. Her er det vigtigt, at ledelsen leder gennem mål og målstyring og er bevidste om, hvordan dette gøres på en anerkendende og udviklende måde, så tallene bruges konstruktivt til at lære og udvikle.

Indførelse af projekt- og porteføljestyring

Med en ny strategi følger en række strategiske indsatsområder, hvor retorikken ofte bliver at ”det kan kun gå for langsomt med at komme i gang”. Her der det vigtigt, at ledelsen forstår at dimensionere, prioritere og styre, hvilke nye aktiviteter der sættes i gang, i hvilken rækkefølge, og fremfor alt følger nye initiativer til dørs, inden de sætter alt for mange nye aktiviteter i søen.

Vi har i disse sammenhænge rigtigt gode erfaringer med at indføre metoder og rutiner til projekt- og porteføljestyring. Dette indbefatter bl.a., at der i organisationen er en fælles tilgang til at igangsætte og gennemføre projekter – en fælles metode og et fælles sprog.