Hjem

Aalborg Symfoniorkester: Årets Offentlige Bestyrelse

På Årets Offentlige Bestyrelseskonference 6. november, blev Aalborg Symfoniorkester kåret til Årets Offentlige Bestyrelse 2018. Bestyrelsesformand Inge Nesgaard modtog prisen på vegne af bestyrelsen. Fra venstre ses partner Jørgen Ulrik Jensen, Pluss, bestyrelsesmedlem Britta Graae, bestyrelsesformand Inge Nesgaard, musikchef Jan Kvistborg, bestyrelsesmedlem Anette Venndt (alle Aalborg Symfoniorkester ) og prisoverrækker Lars Goldschmidt, repræsentant for det tre mand store bedømmelsesudvalg. 

Med den fælles overskrift ”Effektiviseringspres udfordrer bestyrelsens ledelsesrum” delte ni eksperter, erfarne bestyrelsesformænd og direktører deres viden med konferencens 190 deltagere. Det gav mange spændende vinkler ind på såvel de overordnede styringsprincipper som deres oplevede effekter nede i det enkelte selskab og den enkelte institution. Dagen sluttede med uddeling af to priser ’Årets Offentlige Bestyrelse’ og den nystiftede pris til studerende, som gik til stud.merc. Claus Mørkbak Højrup for essayet ”Københavns lange skruetrækker”. Konferencen blev afholdt i regi af Dagens Dagsorden, som Pluss er initiativtager til og faciliterer i samarbejde med partnerne Horten og EY og 14 bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer. I år var det syvende gang  konferencen blev afholdt og prisen uddelt.

Det historiske symfoniorkester er ’flyttet’ ud til hele nordjylland

Aalborg Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra kommune og stat. Orkestret blev grundlagt i 1943 og tæller i dag 65 musikere med base i Musikkens Hus på Aalborgs pulserende havnefront. En syv personers stor bestyrelse, ledet af formand Inge Nesgaard, står i spidsen for orkestret.

Bedømmelsesudvalget fremhæver følgende punkter i forhold til bestyrelsen:

  • Følger de gode governanceprincipper og bruger alle redskaberne i bestyrelsesværktøjskassen
  • Er ekstraordinært værdiskabende, vist ved at flytte koncerter ud i sportshaller, på skoler, etc. i alle nordjyske kommuner, så helt nye publikumsgrupper nu oplever orkestret
  • Alle nordjyske kommuner har fået kontaktudvalg med orkestret – og med borgmestrene i front. Eksemplarisk politisk forankring.

Hovedtilskudsyderne Aalborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen stillede for år tilbage krav om, at orkestrets ydelser skulle ud til alle nordjyder. Den bold greb bestyrelsen. De flyttede koncerterne ud, hvor nordjyderne er, selvom det er dyrt og risikofyldt at flytte kostbart udstyr, og selvom musikerne skal spille under helt uvante forhold. Men koncerter uden publikum duer ikke. Her er kontaktudvalgene en genistreg, for hermed bliver orkestret forankret i alle nordjyske kommuner, og borgene vil jo gerne høre deres ”eget” orkester spille. Og pengene passer, for flere publikummer er lig med større indtægter. Det er i sandhed værdiskabende.

Jeg er meget stolt over det skulderklap, hele bestyrelsesholdet får med denne pris. Den vil helt sikkert skabe yderligere opmærksomhed om bestyrelsens arbejde. Det er vi rigtig glade for, og når vi næste gang skal rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer, ja så inviterer vi dem ind i landets bedste bestyrelse," siger bestyrelsesformand Inge Nesgaard og fortsætter: ”Vi tænker blot om os selv, at vi gør en solid og god indsats, og vi har skabt en række gode resultater. Vi har aldrig tænkt, at vores indsats skiller sig så meget ud, at vi nu er et forbillede for de 4.000 offentlige bestyrelser i Danmark. Er der nogen, som vil lytte, så deler vi gerne ud af den nordjyske snusfornuft og vedholdenhed”.

Kompetent bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalget består af professor Steen Thomsen, CBS, den erfarne bestyrelsesformand Lars Goldschmidt, samt sidste års prisvinder, fhv. bestyrelsesformand for Skanderborg Forsyning, Henrik Müller.