Hjem

Ambitiøst kodeks skal ramme de forbrugerejede forsyningsselskabers virkelighed

Det kommende kodeks for god selskabsledelse i de forbrugerejede forsyningsselskaber skal både være så tæt på virkeligheden, at selskaberne kan se det praktisk anvendeligt hos dem og samtidig så ambitiøst, at det skubber til selskabernes måde at lede selskabet på

Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker har nu offentliggjort, at de er godt undervejs i udviklingsprocessen med at etablere et kodeks for god selskabsledelse i for deres medlemmer. Kodeks forventes lanceret først i det de nye år.

PLUSS har haft travlt de senere måneder med først at tilrettelægge og nu eksekvere på projektet om at skabe et fremtidigt kodeks for de forbrugerejede selskaber indenfor vand- og varmeforsyning. Det er sket i samarbejde med Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker.

”Et kodeks for god selskabsledelse skal spille op mod selskabernes virkelighed, hvis de skal tage det til sig og bruge det,” siger konsulent Søren Bach, Pluss og fortsætter: ”For at sikre denne virkelighedsnære tilgang valgte vi en udviklingsproces med masser af interaktion med bestyrelserne og den daglige ledelse af selskaberne”.

Til at følge og kvalificere udviklingsprocessen er der nedsat en referencegruppe, der giver konkrete input til indholdet i et kodeks med afsæt i resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse samt fokusgruppeinterviews og individuelle interviews med bestyrelser og ledelserne blandt medlemsselskaberne. Alt sammen tiltag der skal sikre så meget virkelighedsnær viden om selskabernes praksis som muligt.

”Vi har oplevet en stor imødekommenhed og interesse hos forsyningsselskabernes ledelser og bestyrelser ift. at bidrage i workshops og interviews, og vi har fået indsigten i, hvor forskelligt selskaberne ledes som følge af deres meget varierende størrelser og de mange interessenter, der er i særligt de forbrugerejede selskaber, ” siger Søren Bach og fortsætter: ”Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i denne udviklingsproces har suppleret den kvantitative dataindsamling med de mange involverende dialoger”.

PLUSS har erfaring med en tilsvarende proces fra udviklingen af et kodeks for god selskabsledelse i de kommunalt ejede forsyningsselskaber, som blev lanceret i forsommeren 2017.