Hjem

Arkitema Architects, CFBO, Pluss og Scope Communications skal udvikle Værebro Park til en by i balance

Dette er pressemeddelelse 7.4.17 fra Realdania: Partnerskabet for Værebro Park har sammen med Realdania nu udvalgt det rådgiverteam, der skal udarbejde en ambitiøs strategisk udviklingsplan for det almene boligområde. Parterne bag Partnerskabet for Værebro Park er DAB/Gladsaxe Almennyttige Boligselskab, afdelingen Værebro Park og Gladsaxe Kommune.

Det tværfaglige rådgiverteam bestående af Arkitema Architects, CFBO, PLUSS og Scope Communications har fået opgaven med at udarbejde en strategisk udviklingsplan for Værebro Park. Planen skal bidrage til, at boligområdet bliver en mere naturlig og velfungerende del af det øvrige Gladsaxe.

Valget faldt på Arkitema Architects, CFBO, PLUSS og Scope Communications, da deres projekt viser en særlig forståelse af opgaven, en solid metodisk tilgang og et bud på en proces, hvor de relevante aktører inddrages. Teamet har desuden fokus på at skabe fælles identitet og styrke områdets ”brand”.

Udviklingsplanen bliver en integreret del af de ambitiøse planer, som Gladsaxe Kommunes byråd allerede har sat sig for kommunens og byens samlede udvikling. Og borgmester i Gladsaxe Karin Søjberg Holst glæder sig over valget: ”Jeg ser frem til at samarbejde med et stærkt tværfagligt team, der blandt andet kan kvalificere, hvordan vi kombinerer fysisk byudvikling med sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige indsatser, så vi kan skabe en bydel i social balance i Værebro Park.”

En vigtig del af planarbejdet handler om at inddrage lokale skoler og erhvervsliv i en styrket uddannelses- og beskæftigelsesmæssig indsats. Formanden for Selskabsbestyrelsen i GAB, Jytte Jensen, glæder sig over, at der nu er valgt et team: ”Jeg glæder mig over den store interesse, der har været for udbuddet gennem de sidste måneder, og at der nu er valg et team, som i samarbejde med os kan komme med bud på, hvordan vi kan styrke kvaliteterne i området, løse vores udfordringer og koble området på udviklingen i den øvrige del af Bagsværd.

En del af Realdania-kampagnen By i balance

Værebro Park er et af i alt tre pilotprojekter i Realdanias By i balance-kampagne, der også involverer udsatte boligområder i Esbjerg og Høje-Taastrup. Frem mod 2020 vil Realdania i partnerskab med boligorganisationer og kommuner udarbejde strategier og konkrete projekter, som skal øge kontakten mellem de udsatte boligområder og byen omkring. Målet er løfte de udsatte boligområder, så de bliver trygge, sunde og socialt bæredygtige bydele, med attraktive rammer for både beboere og besøgende.

Programchef i Realdania, Astrid Bruus Thomsen ser frem til at samarbejde med det valgte team: ”Det er en stor udfordring at formulere en klar strategisk udviklingsplan, som kan skabe den forandring, vi ønsker at skabe. Det kalder på stærke tværfaglige kompetencer, hvor et tæt samarbejde med alle projektets og bydelens aktører er vigtig for succes. Den opgave skal det valgte team nu løfte, og jeg ser meget frem til det spændende arbejde.”