Hjem

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør ny rapport om elevsammensætning på gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Rapporten ”Anbefalinger vedrørende fremtidig fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser” har været længe undervejs, og i Pluss har vi ventet spændt på, at den så dagens lys. 
Vi har nemlig bidraget med to undersøgelser til rapporten. I løbet af april og maj 2019 besøgte vi 25 gymnasier i hele landet samt foretog spørgeskemaundersøgelser med 3.533 gymnasieelever.

Hvilken betydning har elevsammensætningen for det pædagogiske arbejde og de integrationsmæssige udfordringer på gymnasiale uddannelsesinstitutioner?

Dette var ét af de centrale områder, undersøgelsen af elevsammensætningen på de gymnasiale uddannelser skulle belyse. Vores resultater af undersøgelsen er blandt andet, at:

 • Udviklingen i institutionernes elevsammensætning skaber større faglig spredning
 • Det påvirker klassedynamikkerne og det pædagogiske arbejde, at et stigende antal elever kommer fra uddannelsesfremmede hjem
 • Forandringer i elevsammensætningen skaber faglig polarisering mellem studieretningerne.

Hvad har betydning for de unges valg af gymnasial uddannelsesinstitution?

Den anden undersøgelse havde til formål at få viden om unges brug af deres frihed i forhold til valg af gymnasial uddannelsesinstitution. Her var nogle af de væsentligste resultater, at:

 • En stor andel af de unge vælger uddannelsesinstitution, før de vælger ungdomsuddannelse
 • De unge søger mod gymnasier med et forestillet, stærkt fagligt miljø, der giver dem muligheder i fremtiden
 • Transport og afstand spiller en rolle
 • Gymnasievalg er ofte baseret på omdømme, image og fortællinger om det enkelte gymnasium.

Du kan læse begge rapporter i deres fulde længde ved at downloade dem her på siden.

Ekspertgruppens anbefalinger

I rapporten fremlægger ekspertgruppen tre muligheder for, hvordan elever kan fordeles mellem gymnasierne:

 1. En klyngemodel
  Der samles minimum tre gymnasier eller gymnasieafdelinger i en klynge, og elever bosiddende i klyngens geografiske område fordeles mellem gymnasierne med udgangspunkt i deres grundskolekarakterer.
 2. En distriktsmodel
  Alle uddannelsesudbud får fastsat et geografisk område/distrikt, så det forventede antal elever i distriktet og gymnasiets kapacitet stemmer overens.
 3. En model med lokale fordelingsregler
  Modellen tager udgangspunkt i, at de eksisterende elevfordelingsregler fortsætter. Der skal kun foretages ændringer, hvor elevsammensætningen giver anledning til udfordringer. Her skal et fordelingsudvalg tage stilling til kriterier for fordeling af eleverne.

Af de tre modeller fremhæver ekspertgruppen klyngemodellen.

Du kan læse ekspertgruppens samlede rapport her.

Hvis du vil vide mere om Pluss’ arbejde med elevfordeling på de gymnasiale uddannelser, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Nikolai Weissert på nw@pluss.dk