Hjem

Dagsseminar for byrådspolitikere om strategisk ledelse i bestyrelser

Pluss og Horten udbyder i fællesskab et opstartsseminar for byrådsmedlemmer om strategisk ledelse af de selskaber og institutioner, som kommunen ejer eller udpeger bestyrelsesmedlemmer til – ejerrollen, bestyrelsens opgaver, samarbejdet i bestyrelsen

Når røgen fra kommunalvalget har lagt sig, begynder en ny bestyrelsesperiode i de kommunale selskaber og selvejende institutioner, som kommunalpolitikere er repræsenterede i.

De kommunale bestyrelsesmedlemmers rolle i ledelsen af kommunalt ejede selskaber og selvejende institutioner har enorm betydning. Der er tale om ledelse af centrale samfundsfunktioner og store værdier, og den strategiske styring af selskaberne eller institutionerne har derfor betydning for såvel det enkelte selskab som borgere og virksomheder i lokalområdet.

Pluss og Horten belyser på dette seminar de udfordringer, som kommunerne og bestyrelsesmedlemmerne vil møde i deres roller i forhold til selskaberne. Byrådspolitikere:

  • Får et overblik over de rammer, bestyrelsesmedlemmer i kommunale selska­ber agerer under – politisk udpeget eller ej – samt hvordan de udøver deres ejerskab som kommunalbestyrelse.
  • Bliver klædt på til at udøve godt bestyrelsesarbejde i samarbejde med øvrige bestyrelsesmedlemmer og den daglige ledelse.

Det præcise indhold i seminaret bliver tilpasset det enkelte byråd eller den udvalgte bestyrelse med afsæt i f.eks. en eksisterende ejerstrategi. Se et eksempel på et dagsprogram i den folder, vi har udarbejdet, HER