Hjem

DANVA offentliggør i dag analysen om vandselskabernes bidrag til lokal udvikling

Vandselskaberne sikrer folkesundhed, skærmer miljøet mod forurening og skaber værn mod oversvømmelser. Deres arbejde understøtter samtidig udmøntningen af kommunens strategier for lokal vækst og tilflytning, det viser den aktuelle undersøgelse, Pluss har lavet for DANVA

I perioden 9. – 25. oktober 2017 har Pluss i et spørgeskema bedt direktørerne i de 74 kommunalt ejede vandselskaber (svarprocent 70) om at angive deres bidrag til lokal udvikling. Resultaterne er samlet i en rapport - læs den HER - som DANVA i dag offentliggør.

Effektfuld indsats til udvikling af byer og lokalområder

85 pct. af vandselskaberne er involveret i aktiviteter i relation til by- og lokalområdeudvikling, og selskaberne vurderer, at de bidrager til at gøre lokalområdet attraktivt. Samtidig med og delvist som konsekvens af, at de forsyner borgerne med vand og håndterer spildevand og regnvand, spiller vandselskaberne en stor rolle i forhold til bosætning og lokal udvikling.

Udviklings- og udstillingsvindue for ny vandteknologi

Tre ud af fire vandselskaber har i 2017 demonstreret løsninger for erhvervsdelegationer. To ud af tre vandselskaber har ligeledes deltaget i innovations- og udviklingsprojekter sammen med eksterne partnere. Omkring hvert andet vandselskab vurderer, at deres aktiviteter bidrager til at gøre det attraktivt for virksomheder at være hjemmehørende inden for forsyningsområdet.

Vandforsyning er også vidensforsyning

98 pct. af alle vandselskaber modtager besøg af skoleklasser. Mange vandselskaber har en yderst professionel og omfattende kontakt til de lokale skoler, og det forventes, at alle danske skoleelever har besøgt et vandselskab i løbet af deres skoletid. Formidlingen til skoleelever har en direkte effekt på selskabernes drift gennem mere miljøbevidst adfærd hos børn og deres forældre.

Næsten alle vandselskaber afholder oplysningsarrangementer for borgere, ligesom næsten alle er aktive med formidling af vandbesparende tiltag. Formidlingen har en direkte effekt på selskabernes drift gennem mere miljøbevidst adfærd.